Prometnice

Izmještanje kolektora - Porsche Zagreb

Vrijeme izgradnje: srpanj – rujan 2007.
Za potrebe izgradnje izložbenog prostora tvrtke Porsche Zagreb vršilo se izmještanje postojećeg kolektora unutarnjih dimenzija 240 / 212 cm. Zbog blizine Škorpikove ulice korištene su 14 metarske talpe. Kolektor se nalazio na 7 m dubine ispod kolnika na udaljenosti od samo jednog metra zbog čega je korištena posebna konstrukcija koja je ukrutila zid od talpi kako ne bi došlo do prekomjernih pomicanja talpi. Ukupno je izvedeno cca. 100 m novog kolektora.

Brozova ulica

Vrijeme izgradnje: lipanj – kolovoz 2009.
Obnova Brozove ulice vršena je između križanja s Kranjčevićevom i križanja s Ulicom Božidara Adžije. Ukupno izvedeno 460 m ceste s parkiralištima s obje strane kolnika. Ukupno izvedeno 111 novih parkirnih mjesta. Obnovljena je odvodnja, te su spojene zgrade na zapadnom dijelu ulice koje su do tada bile bez spoja. Napravljena je šetnica uz nasip pruge s klupama za sjedenje te dva dječja igrališta. Projekt izradio Geoexpert – Projekt d.o.o.

Petrinjska ulica

Obnova Petrinjske ulice (lokalna cesta oznake L10084) između Amruševe do Branimirove ulice. Ukupno izvedeno 730 m ceste sa cjelokupnom odvodnjom (65 slivnika). U sklopu projekta izvedena i križanja s bočnim ulicama (Đorđićevom, Boškovićevom, Mrazovićevom, Matičinom, Hatzovom i Šenoinom). Prema projektu umjesto 160 parkirnih mjesta od čega 3 mjesta za invalide i 15 mjesta za posebne namjene. Kao rubnjaci korišteni masivni granitni rubnjaci dimenzija 20/30/100 cm. Cijelom dužinom dionice izvedena biciklistička staza širine 1 metar. Projekt izradio IPZ niskogradnja d.o.o. pod vođenjem Borisa Krešiča.

Kanalizacija u ulici Dubravica

Rok izvođenja svibanj – lipanj 2011. Izvedeno 200 m kanalizacije promjera 400 mm od korugiranih cijevi i okana. Kanalizacija se nalazi u zaštićenom Parku prirode Medvednica podno špilje Veternice. Padovi kanalizacije izvedeni su preko 10% zbog velikih uspona. Kanalizacija dijelom izvedena u živoj stijeni. Projekt izradila gđa. Mirjana Tošev iz tvrtke H-ING-91 d.o.o.

Čulinečka cesta

Čulinečka cesta

Ulica Vilima Korajca

Ulica Vilima Korajca

Folnegovićeva ulica

Folnegovićeva ulica

Rapska ulica

Rapska ulica

Ulica Graberje

Vrijeme izvođenja: travanj – srpanj 2008.
Investitor: Grad Zagreb
Ulica Graberje proteže se od Kustošijanske do Ulice Vojmila Rabadana. Ukupno je obnovljeno 1150 m prometnice. Ugrađena je nova odvodnja i DTK instalacije. Zbog velikog uzdužnog pada prometnice (gotovo 90 m – od 135 mnm na početku do 224 mnm na gornjem rubu) postojala je velika opasnost od nastanka bujica prilikom nalijeva kiše i podzemnih tokova. Zbog toga se vršila obnova kanalizacije kako ne bi dolazilo do naglih preopterećenja sustava odvodnje. Na stacionaži 0+320 uzdužni nagib iznosi gotovo 17% što je čini najstrmijom brdskom cestom u Zagrebu po kojoj se odvija autobusni promet. U sklopu obnove izveden je kružni rotor na stacionaži 1+090 m. Projekt je izradio Arhingtrade d.o.o. na čelu s projektantom Matom Žagarom.

Rudeška ulica

Vrijeme izvođenja: lipanj – kolovoz 2009.
Obnova se vršila između Zagrebačke ceste na sjeveru i Zagrebačke Avenije na jugu. Obnovljena je kanalizacija, vodovod, DTK instalacije, semaforizacija i instalacije struje. Ukupno izvedeno 1340 m ceste uključivo i križanja s bočnim ulicama (Pešćanskom, Jablanskom, Aninom, Ratarskom, Oriovačkom, Dugavskom, Rumskom, Topolovačkom, Slankamenskom, Draganićkom, Pisarovinskom, Delničkom, Vivodinskom, Rudeškim putem i Rudeškim odvojkom). Uz potok Črnomerec izveden je potporni zid koji sprečava eroziju nasipa uz potok.

Ulica Vjećeslava Holjevca

Ulica Vjećeslava Holjevca

Vatikanska ulica

Vatikanska ulica

Komarevska ulica

Komarevska ulica

Ulica Vrbje

Ulica Vrbje

Trpimirova ulica

Trpimirova ulica

Jakovljanska ulica

Jakovljanska ulica

Ulica Hrvatskih Branitelja

Ulica Hrvatskih Branitelja

Zvečajska ulica

Zvečajska ulica

Bosiljevska ulica

Bosiljevska ulica

Mihovljanska ulica

Mihovljanska ulica

Zlarinska ulica

Zlarinska ulica

Zavod za javno zdravstvo - Mirogojska ulica

Zavod za javno zdravstvo – Mirogojska ulica

Spojna cesta za Domovinski most

Spojna cesta za Domovinski most

Rekonstrukcija ulice Karažnik

Rekonstrukcija ulice Karažnik

Psihijatrijska bolnica sv. Ivan, Jankomir - parkirališta i pristupne prometnice

Psihijatrijska bolnica sv. Ivan, Jankomir – parkirališta i pristupne prometnice

Psihijatrijska bolnica Vrapče - parkirališta i pristupne prometnice

Psihijatrijska bolnica Vrapče – parkirališta i pristupne prometnice

Nemetova ulica

Nemetova ulica

Gospodska ulica

Gospodska ulica

Klaićeva i Hochmanova ulica

Klaićeva i Hochmanova ulica

Jakuševac - pristupne prometnice - ZGOS

Jakuševac – pristupne prometnice – ZGOS

Cesta Gornja Bistra - Crveni spust

Cesta Gornja Bistra – Crveni spust

Maksimirska ulica, Šubićeva ulica, Nemčićeva ulica

Maksimirska ulica, Šubićeva ulica, Nemčićeva ulica

Heinzelova ulica, Domjanićeva ulica, Vlaška ulica

Heinzelova ulica, Domjanićeva ulica, Vlaška ulica

Ulice oko Kvaternikovog Trga

Ulice oko Kvaternikovog Trga

Ulica Ivane Brlić-Mažuranić

Ulica Ivane Brlić-Mažuranić

Prilaz baruna Filipovića

Vrijeme izvođenja: srpanj – kolovoz 2007.
Jedna od tri najprometnije ulice u Gradu Zagrebu. Rekonstrukcija se vršila na potezu između Zagrebačke ceste i Vodovodne ulice. Ukupno izvedeno 1320 m prometnice s tri traka i parkiralištima s obje strane kolnika. Obnovljena kanalizacija, vodovod, toplovod, NN i SN struja, DTK instalacije, javna rasvjeta te postavljena nova semaforizacija. Postavljen novi pločasti propust preko potoka Črnomerec. Obnovljena su i križanja s bočnim ulicama (Zagrebačka, Gjure Szaba, Zaprešićka, Cankareva, Selska, Marančićeva, Gradišćanska, Domobranska, Vukovićeva i Vodovodna). Tokom gradnje posebna se pažnja pridavala zaštićenim pročeljima bivše vojarne i stablima gloga na križanju sa Selskom ulicom. Zbog dobro postavljene organizacije gradilišta projekt je završen u 44 dana. Projekt je izradila tvrtka Tigon d.o.o. odnosno glavni projektant

Baštijanova ulica

Baštijanova ulica

Ulica Antuna Šoljana

Ulica Antuna Šoljana

Jankomirska ulica

Jankomirska ulica

Samoborska cesta

Samoborska cesta

Jadranska avenija

Vrijeme izvođenja: lipanj + listopad 2008.
Obnova je obuhvaćala 1000 m Jadranske avenije s nadvožnjakom i rampama za ulazak i izlazak, 600 m Remetinečke ceste s rotorom na križanju s Laništem, te spojnu cestu s rotorom koji čini ulaz u Arenu Zagreb. Osim prometnice, napravljena je potpuna infrastruktura (kanalizacija, vodovod, NN i SN struja, DTK instalacije te javna rasvjeta). Za potrebe prometne povezanosti tijekom izvođenja radova napravljena je četverotračna obilaznica duljine 900 m između Jadranske Avenije i nasipa rijeke Save. Ispod prometnica je postavljena HOBAS kanalizacija (max. nazivnog promjera 800 mm) koja završava u crpnoj stanici ispod nadvožnjaka Jadranske Avenije. Na svakoj silaznoj rampi izvedeni su posebni bazeni tvrtke HOBAS koji služe za pročišćavanje otpadnih voda prije ulaza u crpnu stanicu. Crpna stanica se nalazi 13 m ispod površine asfalta (9 m ispod razine podzemne vode) zbog čega su prilikom izvođenja korištene talpe (čelično žmurje) i crpke velikog kapaciteta kako bi se moglo raditi na toj dubini na skučenom prostoru križanja. Korištene su talpe duljine 14 m zbog čega je napravljeno dodatno ojačanje od profila koji su služili kao razupore. Nakon završetka izvođenja projektanti i nadzor održali su prezentaciju o načinu izvođenja ovako zahtjevnih radova na kolegiju u Institutu Građevinarstva Hrvatske. Od crpne stanice povučeno je do rijeke Save tlačna kanalizacija HOBAS (dvije cijevi nazivnog promjera 600 mm), te je izvšeno bušenje nasipa rijeke Save (bušenje je vršeno pomoću čelične cijevi promjera 800 mm ukupne duljine 20 m). Sa svake strane nadvožnjaka napravljeni su potporni zidovi duljine 120 m profilirani prema zahtjevu projektanta. Naknadnim proračunom izvedeno je sidrenje potpornih zidova kako bi se smanjila naprezanja na vrhu potpornih zidova. Projekt je izradio IGH d.o.o. na čelu s g. Kovačevićem. Specifičnost projekta izražena je u količini dopuna projekta koje su se događale za vrijeme izvođenja, a njih je bilo u prosjeku svaki treći dan što je uvelike otežavalo efikasnost izvođenja.

Slavonska avenija

Slavonska avenija

Županijska cesta D309 Samobor-Zagreb

Vrijeme izvođenja veljača 2008 do svibanj 2009. Duljina dionice 4 kilometra i 660 metara. Zona zahvata između izlaza s autoceste Zagreb – Macelj (izlaz Sveta Nedelja) i ulaza u Samobor. Projektom je predviđeno rušenje bivše glavne povezne ceste između Ljubljane i Zagreba, izgrađene 1932-36. Građena je po principu da se donji ustroj ručno slagao iz lomljenog kamena,  a gornji ustroj se izvodio iz betona koji se ugrađivao pomoću pruge. Pruga se koristila za ugradnju segmenata duljine 10 m i služila je kao sredstvo za niveliranje betona i korigiranje pravca ceste. Svaki segment je bio odijeljen od slijedećeg dilatacijom duljine 2 cm. Tokom tih 70 godina cesta nije niti jedanput popravljana već je došlo do trošenja površine betona zbog čega je postala opasna za vrijeme kišnih razdoblja. Na dionici su izgrađena tri propusta i dva mosta. Most na stacionaži 2+503 duljine 12 m, a na stacionaži 2+113 duljine 7m. Izvedena je nova kanalizacija, javna rasvjeta, te novoformirani jarci za oborinsku odvodnju. Na dionici su izgrađena dva rotora. Manji rotor izgrađen na stacionaži 3+160 služi kao frekventni ulaz u poslovnu zonu. Veći rotor promjera 25 metara služi kao ulaz u Grad Sveta Nedelja. Na stacionaži 0+640 izvedeno semaforizirano križanje u centar Kaufland.

Županijska cesta Ž3124 Popovača-Kutina

Vrijeme izvođenjam listopad 2009 do srpanj 2010. Duljina dionice 15 720 metara. Na stacionaži 0+820 izveden rotor na križanju s Kolodvorskom i Jelengradskom ulicom. Na više mjesta izvedena sanacija propusta ispod ceste. Izvedena odvodnja i nogostupi. Posebni uvjeti građenja na mjestima močvarnog terena i sjecištima s vodotocima. Projekt izradio Hidroelektra – Projekt d.o.o. pod vodstvom glavnog projektanta g. Tomislava Kraljića.

Autocesta Zagreb-Sisak, dionica Mala Buna-Buševec

Vrijeme izvođenja: siječanj 2008 + kolovoz 2009.
Izvedena dionica od 3+300 do 6+380. Izvedeni propusti na 3+300 duljine 10 metara, putni prijelaz Golak na 3+420 duljine 72 m sa 800m prijelazne ceste, most na 4+120 duljine 20 m, most na 4+680 duljine 20 m, propust na 5+380 duljine 12 m, propust na 5+950 duljine 10 m, propust na 6+375 duljine 10 metara. Ukupna vrijednost izvršenih radova 52 milijuna kuna. Projekt izradio IGH Zagreb.

Zagrebačka Avenija

Zagrebačka Avenija

Ulica Velimira Škorpika

Ulica Velimira Škorpika

Podvožnjak Čulinečka

Podvožnjak Čulinečka

Nova Branimirova

Nova Branimirova

Jankomirski most
Vrijeme izvođenja: listopad 2005 – lipanj 2006
Investitor: Grad Zagreb

Postojeći Jankomirski most koji je, otkad je izgrađen 1955. godine, služio kao zapadni ulaz u
Grad Zagreb s dnevnim prometom u 2004. godini od 16 000 prolazaka dnevno proširen je s
dodatne dvije trake odnosno mostom blizancem.
Prvotni most je projektirao prof. Tonković i izgrađen je uz stari drveni most koji je služio do tada.
Tadašnji most činio je doseg mostogradnje u tadašnjoj Jugoslaviji.
Most se sastojao od betonskih stupišta, uzdužnih čeličnih nosača i betonske ploče po kojoj se
vršio promet. Novost su bili zglobovi ubačeni u polja čeličnih nosača.
Imali su funkciju da u slučaju preopterećenja nosivosti mosta popuste te deformiraju konstrukciju
da ona izdrži veća opterećenja. Nažalost, takva preopterećenja su mogla biti samo kratkotrajna
jer bi u suprotnom uzrokovala pucanje betonskih ploča koje nisu bile otporne na deformacije.
Tokom godina zbog neodržavanja ti zglobovi su deformirali i zahrđali, onemogućivši njihovo
pravilno korištenje.
Novi most izgrađen je sjeverno od postojećeg mosta. Tijek rijeke Save na tom dijelu ide od sjevera
prema jugu pa je novi most preuzeo većinu opterećenja vodenog toka.
Isto kao i postojeći sastojao se od 7 raspona po 60 metara odnosno 6 stupišta od kojih je jedno
unutar toka rijeke Save. Za potrebe izvođenja jedinog stupišta u samom toku rijeke izveden je sprud
duljine 70 m kako bi se omogućilo pristup mjestu izgradnje. Koristile su se talpe (čelično žmurje) koje
je činilo zatvorenu formaciju kako bi lakše podnijelo opterećenje vode. Ispod svakog stupišta izvedeni su
bušeći piloti dubine 17 metara kako bi se sprječilo propadanje temelja stupišta. Ukupno je izvedeno 100
pilota promjera 1 metra. Kao i kod postojećeg mosta na stupišta su postavljeni uzdužni čelični nosači, a na
njih betonske ploče. Sva stupišta su na kraju obrubljena s prirodnim kamenom kao što je bilo izvedeno i na
postojećem mostu. Tokom projektiranja napravljen je računalni model u programu Sofistik kojim se omogućio
pregled ponašanja samog mosta prilikom različitih opterećenja prije nego se krenulo s izgradnjom.
Čvor Kosnica

Čvor Kosnica

Obavijest

Trenutno nema dostupnih obavijesti.

Mijenjati se mogu samo keramičke pločice s napomenom da su vaše istih dimenzija kao i naše, u protivnom imamo pravo zaračunati dodatak za postavu ili odbiti postavljanje pločica.

Kupac je dužan, preinake vezane uz keramičke pločice, na vrijeme dogovoriti s voditeljem gradilišta, u protivnom izmjena keramike više nije moguća.

Prodavatelj isključivo prodaje nekretninu prema projektu nekretnine, a predmet kupoprodaje ne mogu biti nikakvi dodatni radovi ili izmjena opreme ili izmjene tlocrta nekretnine izvan standarda Prodavatelja.

Svaka promjena u stanu neovlašteno izvršena od strane Kupca će za posljedicu imati obvezu vraćanja u prvobitno stanje o trošku Kupca, uz naknadu tom promjenom sve prouzročene štete.

Poštovani Kupci,

Od dana 28.04.2022. godine na snazi su nova pravila za izmjene/preinake u stanovima.

Mijenjati se mogu keramičke pločice s napomenom da su vaše istih dimenzija kao i naše, u protivnom imamo pravo zaračunati dodatak za postavu ili odbiti postavljanje pločica.

Kupac je dužan, preinake vezane uz keramičke pločice, na vrijeme dogovoriti s voditeljem gradilišta, u protivnom u slučaju kasne reakcije izmjena keramike više nije moguća.

Prodavatelj isključivo prodaje nekretninu prema projektu nekretnine, a predmet kupoprodaje ne mogu biti nikakvi dodatni radovi ili izmjena opreme ili izmjene tlocrta nekretnine izvan standarda Prodavatelja.

Svaka promjena u stanu neovlašteno izvršena od strane Kupca će za posljedicu imati obvezu vraćanja u prvobitno stanje o trošku Kupca, uz naknadu tom promjenom sve prouzročene štete.

GIP PIONIR d.o.o.

Kontakt osobe:

Ime i PrezimeMobitelOrganizacijska jedinica
AdresaGrad
Ivana Kondres091 6448 776Centar GajniceArgentinska 4Zagreb
Davorka Sudar091 4888 362Centar ZaprešićTrg žrtava fašizma 8Zaprešić
Tomica Gašparac091 6072 858Centar Velika GoricaTrg kralja Petra Krešimira IV br.1Velika Gorica
Anna Maria Brleković091 4800 283Centar HotoUl. dr. Franje Tuđmana 4Strmec Samoborski
Mirela Ćustić091 4800 273Centar Britanski trgIlica 81Zagreb
Irena Mirić091 6072 629Centar KarlovacDr. Vladka Mačeka 1Karlovac
Edita Jasprica091 4800 280Centar VMDStrojarska 16Zagreb
Jela Gašpar091 6072 643Centar SesveteTrg D. Domjanića 8Sesvete
Nikolina Mlinarić091 4800 197Centar JurišićevaJurišićeva 4Zagreb
Dino Bandalo091 4800 185Centar SredišćeUlica Ivana Šibla 15Zagreb
Petra Stipaničev091 4800 147Centar SavskaSavska cesta 58Zagreb
Sanja Šujster091 6072 654Centar ŠpanskoTrg Ivana Kukuljevića 5Zagreb
Ivana Lozančić091 4801 827Centar MaksimirMaksimirska 105Zagreb
Filip Krajinović091 4800 150Centar DubravaAvenija Dubrava 47Zagreb
Karmela Babić091 4800 187Centar SisakStjepana i Antuna Radića 34Sisak
Ivana Peraić091 6072 648Centar VaršavskaVaršavska ulica 9Zagreb
Biljana Medić091 4801 012Centar RačkiUlica Franje Račkoga 9Zagreb
Dejan Novosel091 4801 295Centar IlicaIlica 304Zagreb
Sanja Šujster091 6072 654Centar VrbaniHorvaćanska cesta 75Zagreb
Tajana Brezovečki Fistrić091 4801 117Centar Novi ZagrebResselova b.b.Zagreb
Domagoj Zeleničić091 6393 427Centar Dugo SeloUlica Josipa Zorića 28Dugo Selo