prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

Objekt A

Špansko Sjever - Objekt A

Stambena građevina oznake „A“ gradi se u naselju Špansko sjever u Zagrebu, u bloku: buduća Ulica V. Korajca - produžena sa sjevera - Ulica Hrvatskih branitelja sa istoka - A. Šoljana - produžena sa juga, koja se gradi na k.č.br. 2795/3 k.o. Stenjevec, što odgovara z.k.č.br. 105/1 k.o. Stenjevec.

  • Cijena stanova - € 1750 / m2
  • Cijena vrta: € 290 / m2
  • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -1: € 560 /m2
  • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -2: € 390 /m2
  • Cijena vanjskih parkirnih mjesta: €490 / m2

Informacije o građevini:

Stambena građevina oznake „A“ gradi se u naselju Špansko sjever u Zagrebu, u bloku: buduća Ulica V. Korajca - produžena sa sjevera - Ulica Hrvatskih branitelja sa istoka - A. Šoljana - produžena sa juga, koja se gradi na k.č.br. 2795/3 k.o. Stenjevec, što odgovara z.k.č.br. 105/1 k.o. Stenjevec.

Toplinska izolacija

Svi vanjski armiranobetonski i opečni zidovi obloženi su mineralnom vunom debljine 12 cm i završno obrađeni AKRILATNOM žbukom.

Strop podruma -1 prema stambenoj etaži prizemlja izoliran je sa 12 cm mineralne vune. Toplinska izolacija bit će izvedena u skladu sa proračunom fizike zgrada koje je sastavni dio glavnog projekta. Upotrijebiti će se slijedeći materijali: ekstrudirani, elastificirani-ekspandirani polistiren i mineralna vuna.

Zvučna izolacija

Zvučna izolacija između stanova osigurana je armiranobetonskim zidovima debljine 15 i 20 cm. Kod međukatnih konstrukcija zvučna izolacija je postignuta armiranobetonskim pločama debljine 20 cm iznad prizemlja i katova. U svim stambenim etažama predviđa se plivajući pod na elastificiranom, ekspandiranom polistirenu. Prozori, te ulazna i balkonska vrata imati će propisanu zvučnu izolaciju.Zid između stana i hodnika je AB nenosivi zid debljine 12 cm obložen sa strane hodnika GK pločama na vlastitoj podkonstrukciji s ispunom 4 cm mineralne vune.


Pregradni zidovi

Pregradni zidovi u stanovima predviđeni su kao pregrade od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 10 ili 12,5 cm. Pregrade će se izvoditi od obostrano dvostrukih (običnih ili vlagootpornih) GK-ploča debljine 12,5 mm sa ispunom pocinčane potkonstrukcije mineralnom vunom debljine 50 ili 75 mm.


Stropovi stanova

Svi stropovi u stanovima su gletani i bojani poludisperznom bojom.


Obrada podova i zidova

Podovi kupaonica, WC-a i kuhinja opločuju se keramičkim pločicama.

Podovi ulaznih prostora, dnevnih boravaka, blagovaonica i spavaćih soba oblažu su hrastovim parketom, debljina daščice 22 mm, opšav uz zidove izvodi se od profiliranih kutnih sokl-letvica, a lakiranje parketa se izvodi tri puta visokokvalitetnim lakom za parket.

Podovi loggia, balkona oblažu se keramičkim pločicama otpornim na utjecaj atmosferilija.Podovi ulaznog prostora stubišta, stubišne jezgre, stubišnih podesta, polupodesta, stepenica I stubišnih hodnika opločiti će se kamenim pločama.

Zidovi u stanovima gletaju se sa masom za izravnavanje unutarnjih površina, te završno bojaju bijelom poludisperznom bojom.

Zidovi kupaonica i WC-a opločuju se zidnim keramičkim pločicama do stropa.

Pod parkirališnih i prometnih površina u etažama podruma -1 i -2 je AB ploča sa završnim industrijskim zaglađenim podom.


Krov

Krov je bačvasti limeni 


Stolarija i bravarija

Fasadni otvori zatvaraju se kvalitetnom PVC stolarijom ostakljeno dvostrukim IZO staklom debljine 4+16+4 mm, a zaštita od sunca predviđena je roletama od ALU lamela u PVC rolet-kutiji. Unutarnje prozorske klupice su drvene, a vanjske su aluminijske, plastificirane.

Ulazna vrata stanova predviđena su u protuprovalnoj i protupožarnoj izvedbi, a vrata ulaza u građevinu izvesti će se od plastificiranih ALU profila.

Unutarnja vratna krila u stanovima su od iverokala obostrano obloženog mediapanom d=3 mm, bijeli CPL, ugrađena u dovratnike suhomontažne izvedbe iste kvalitete kao krila, sa oblogom špaleta i širokim obrubnim letvicama. Ostakljena krila i nadsvjetla se ostakljuju satiniranim staklom debljine 4 mm.Ograda stubišta izvesti će se od INOX bravarije. Ograde loggia izvesti će kao pune, armiranobetonske, odozgo završene sa kamenom poklopnicom.

Temeljenje je predviđeno na temeljnoj armiranobetonskoj ploči debljine 80 cm.

Konstrukcija objekta sastoji se od sistema nosivih zidova od armiranog betona debljine 20 cm u prizemlju i na katovima, a debljine 22 i 25 cm u podzemnim etažama. Međukatna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 20 cm iznad prizemlja i na katovima, te debljine 22 cm iznad podzemnih etaža, s rasponima do 6,6 m.

Konstrukcija podrumskih etaža sastoji se od obodnih zidova debljine 25 cm, unutarnjih zidova debljine 22 cm, stupova i greda različitih dimenzija te stropnih ploča debljine 22 cm, sve od armiranog betona. Stubišna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 16 cm, oslonjena na armiranobetonske podeste debljine 16 cm. Stubište su projektirano kao dvokrako s međupodestima.

Zidovi između stanova su od armiranobetonskih nenosivih zidova debljine 15 ili nosivih zidova debljine 20 cm.

Stambena građevina biti će priključena na gradsku komunalnu infrastrukturu: vodovod, kanalizaciju, elektro-distributivnu mrežu, EKI mrežu i centralni toplinski sustav (CTS Grada Zagreba).

Grijanje i potrošna topla voda

Opskrba grijanjem i priprema potrošne tople vode je preko centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba.

Zajednička toplinska stanica smještena je u podrumu građevine, a individualne toplinske podstanice (ITPS) smještene su pokraj ulaza u stan. toplinski razdjelnici se nalaze u samom stanu.

Svaki stan ima zasebno mjerilo toplinske energije, a upravljanje grijanjem je preko sobnog termostata. Instalacija grijanja vodi se u slojevima poda i podžbukno sa PE-X/Al/PE-X cijevima.

Ogrjevna tijela su radijatori sa termostatskim ventilom, osim u kupaonicama gdje se montiraju cijevni radijatori.

Hlađenje

U svim stanovima biti će izvedena instalacija klima uređaja u split sistemu, sa montažom unutarnje i vanjske jedinice.

Predviđa se montaža jedne unutarnje jedinice u dnevnom boravku.

Ventilacija

Ventilacija stanova omogućena je preko fasadnih otvora, a centralno smještene prostorije (kupaonice, WC-i i kuhinje) ventiliraju se preko ventilacijskih kanala. Ventilacija kupaonica i WC-a izvest će se na centralnu sabirnu ventilacijsku cijev, a na izvode u pojedinim prostorijama postaviti će se ventilatori. Ventilacija kuhinja (nape) izvesti će se za svaku kuhinju u posebnu ventilacijsku cijev.

Stubište će se ventilirati preko krovne otklopne kupole.

Podrumske etaže namjenjene za parkiranje vozila projektirane su kao jedinstven prostor, bez pojedinačnih zatvorenih garaža.

Podrumske etaže ventilirat će se prisilnom odsisnom ventilacijom. Dovod zraka je omogućen kroz ulaznu rampu, a odvod zraka je predviđen preko odsisnih rešetki.

Onečišćeni zrak odvodi se kanalima od pocinčanog lima. Radom ventilatora upravlja sustav za detekciju ugljičnog monoksida koji se sastoji od centralne jedinice, detektora i semafora za obavještavanje. Time je osigurano da koncentracija ugljičnog monoksida ne prijeđe dozvoljene vrijednosti.

Vodovod i kanalizacija

Priprema potrošne tople vode za potrebe stanova je centralna preko zajedničke podstanice i individualnih toplinskih podstanica.

Umivaonici i WC školjke su od sanitarne keramike I. klase. Tuš kade su opremljene tuš-kabinama, sve mješalice su jednoručne, vodokotlići podžbukni u zidnoj oblozi, a daske za WC školjke su od visokokvalitetne plastike.

U svim kupaonicama predviđen je priključak za perilicu rublja, a u kuhinjama priključak za perilicu suđa i sudoper.

Mjerenje potrošnje hladne vode predviđeno je za svaki stan posebno preko sekundarnog vodomjera smještenog u ormariću na stubištu.

Sprinkler instalacija

U garaži građevine u oba nivoa predviđena je protupožarna zaštita sprinkler instalacijom. Zbog opasnosti od smrzavanja odabrana je suha sprinkler instalacija. Sprinkler stanica je smještena u podrumu objekta.

Dokumentacija:

Napomena:

  • rok useljenja: 30.11.2021.
  • 5% popusta odobravamo za isplatu ukupne ugovorene kupoprodajne cijene u roku 30 kalendarskih dana od potpisa ugovora.
  • na akcijsku cijenu parkirnih garažnih mjesta na etaži -2 ne odobravamo dodatne popuste.
  • uz kupnju stana obvezna je i kupovina parkirnog garažnog mjesta u podrumu