prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

Objekt B

Pula Premantura

Građevina smještajno turističke namjene sa 9 smještajnih jedinica (apartmana-stanova) nalazi se u naselju “Brig-Novaki” na k.č. br 686/98, k.o. Premantura.

  • Cijena apartmana - € 1990 / m2

Informacije o građevini:

Građevina smještajno turističke namjene sa 9 smještajnih jedinica (apartmana-stanova) nalazi se u naselju “Brig-Novaki” na k.č. br 686/98, k.o. Premantura.

Čestica k.č. 686/98 k.o. Premantura ima površinu 1088 m². Čestica je trapeznog oblika, teren je u padu prema jugoistoku.
Građevina je smještajno turističke namjene sa 9 smještajnih jedinica (apartmana-stanova). Građevina je samostojeća i ima P+2K.

Ulaz u građevinu smješten je u prizemlju s jugoistočne strane. Na etaži prizemlja smještene su tri smještajne jedinice s pripadajućim vanjskim prostorima terasa i kućnih vrtova. Na etaži 1. kata smještene su tri smještajne jedinice s pripadajućim vanjskim prostorima balkona, a jedna smještajna jedinica (SJ4) ima i pripadajući prostor vrta. Na etaži 2. kata smještene su tri stambene jedinice s pripadajućim vanjskim prostorima balkona i krova.

Etaža prizemlja je djelomično ukopana zbog pada terena.

Krov je ravan, prohodan. Sastoji se od terasa i zelenih vrtova koji pripadaju pojedinim smještajnim jedinicama.
Građevina je temeljena na temeljnoj ploči, konstrukcija su zidovi od opeke debljine 25 cm sa horizontalnim i vertikalnim serklažima, međukatna konstrukcija armiranobetonska debljine 20 cm. Završna obloga je žbuka i djelomično kamen na etaži podruma i prizemlja. Krov je prohodan, ravan.
Za gradnju su upotrebljeni svi odgovarajući materijali prema važećim propisima i hrvatskim normama navedeni u sklopu programa kontrole i kvalitete materijala.
Zaštita od vlage regulirana je izvedbom horizontalne i vertikalne hidroizolacije, te ugradnjom vodonepropusnog betona.
Toplinska zaštita građevine regulirana je izvedbom toplinske izolacije u podnoj, zidnoj i krovnoj konstrukciji. Zaštita od buke regulira se projektiranjem konstruktivnih sklopova i elemenata stropne konstrukcije sistemom plivajućeg poda.
Detaljni opis naveden u proračunu fizikalnih svojstva zgrade.
Građevina je priključena na sljedeću komunalnu infrastrukturu:
  • NN električnu mrežu
  • vodovod
  • kanalizaciju
Sve instalacije izvedene su prema odgovarajućim standardima i propisima.
Grijanje i hlađenje osigurano je rashladnim uređajima (klimom) s vanjskom i unutarnjom jedinicom. Ventilacija prostorija je prirodna preko prozora

Pregled stanova:

Dokumentacija:

Napomena:

  • Rok useljenja Pula-Premantura, objekt B:   Useljivo
  • Mogućnost plaćanja u ratama

 


Kontakt osoba za prodaju objekta u Novigradu:

 Milenko Čakalo dipl. ing.

 Adresa:
 ul. Murvi 17, 52466 Novigrad
 tel./fax.: +385 52 757 121
 tel.: +385 52 757 302
 gsm: +385 98 679 678
 e-mail:
 pilki.novigrad@gmail.com