prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

Objekt A

Pula Premantura
Građevina smještajno turističke namjene sa 1 poslovnim prostorom i 39 smještajnih jedinica (apartmana-stanova) nalazi se u naselju “Brig-Novaki” na k.č. 686/97, k.o. Premantura.
  • Cijena apartmana - € 1990 / m2
  • Cijena poslovni prostor - € 2290 / m2

Informacije o građevini:

Građevina smještajno turističke namjene sa 1 poslovnim prostorom i 39 smještajnih jedinica (apartmana-stanova) nalazi se u naselju “Brig-Novaki” na k.č. 686/97, k.o. Premantura.
Čestica k.č. 686/97 k.o. Premantura ima površinu 2 494 m². Čestica je trapeznog oblika, teren je u padu prema jugoistoku.
Građevina je smještajno turističke namjene sa 1 poslovnim prostorom i 37 smještajnih jedinica (apartmana-stanova).
Građevina je samostojeća i ima Po+P+2K.

Građevina ima dva ulaza na etaži prizemlja, svaki sa svojim stubišnim prostorom i liftom koji se protežu kroz sve etaže, od podruma do 2. kata

U podrumu se nalazi garažni prostor, poslovni prostor i četiri smještajne jedinice. U prizemlju se nalazi devet smještajnih jedinica i 37 spremišta. Na prvom i drugom katu se nalazi po dvanaest smještajnih jedinica.

Podrumska etaža je samo djelomično ukopana u dijelu u kojem se nalaze garažna mjesta dok je dio podrumske etaže u kojem su smješteni poslovni prostor i smještajne jedinice (apartmani-stanovi) u potpunosti iznad nivoa terena i kao takvi imaju izlaz na vanjski prostor i pripadajuće terase i vrtove s pogledom prema moru.

Krov je ravni, prohodan, sastoji se od terasa i zelenih vrtova koji pripadaju pojedinim smješajnim jedinicama.
Građevina je temeljena na temeljnoj ploči, konstrukcija su su armirano betonski zidovi debljine 20, međukatna konstrukcija armiranobetonska debljine 20 cm. Završna obloga je žbuka i djelomično kamen na etaži podruma i prizemlja. Krov je prohodan, ravan.
Za gradnju su upotrebljeni svi odgovarajući materijali prema važećim propisima i hrvatskim normama navedeni u sklopu programa kontrole i kvalitete materijala koji je sastavni dio Glavnog projekta. Zaštita od vlage regulirana je izvedbom horizontalne i vertikalne hidroizolacije, te ugradnjom vodonepropusnog betona.
Toplinska zaštita građevine regulirana je izvedbom toplinske izolacije u podnoj, zidnoj i krovnoj konstrukciji.
Zaštita od buke regulira se projektiranjem konstruktivnih sklopova i elemenata stropne konstrukcije sistemom plivajućeg poda.
Detaljni opis naveden u proračunu fizikalnih svojstva zgrade.
Građevina je priključena na sljedeću komunalnu infrastrukturu:
  • NN električnu mrežu
  • vodovod
  • kanalizaciju

Dokumentacija:

Napomena:

  • Rok useljenja Pula-Premantura, objekt A:   Useljivo
  • Mogućnost plaćanja u ratama

 


Kontakt osoba za prodaju objekta u Novigradu:

 Milenko Čakalo dipl. ing.

 Adresa:
 ul. Murvi 17, 52466 Novigrad
 tel./fax.: +385 52 757 121
 tel.: +385 52 757 302
 gsm: +385 98 679 678
 e-mail:
 pilki.novigrad@gmail.com