prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

objekt S2-B

Prečko - objekt S2-B
Stambena građevina oznake S2-B gradi se u naselju Prečko jug, na prostoru omeđenom Jarnovićevom ulicom na zapadu i produženom Jarunskom cestom na jugu, te Ulicom Prečko na istoku, na novoformiranoj građevinskoj čestici k.č.br. 6292/5 k.o. Vrapče novo, što odgovara z.k.č.br. 6292/5 k.o. Vrapče novo.
ZGRADA IMA UPORABNU DOZVOLU I VLASNIČKI LIST !
  • Cijena stanova - € 1790 / m2
  • Cijena unutarnjih parkirališnih mjesta - € 780 / m2
  • Cijena vanjskih parkirališnih mjesta - € 440 / m2

Informacije o građevini:

Stambena građevina oznake S2-a i S2-b gradi se u naselju Prečko jug, na prostoru omeđenom Jarnovićevom ulicom na zapadu i produženom Jarunskom cestom na jugu, te Ulicom Prečko na istoku, na novoformiranoj građevinskoj čestici k.č.br. 6292/5 k.o. Vrapče novo, što odgovara z.k.č.br. 6292/5 k.o. Vrapče novo.
Građevina oznake S2-a i S2-b je stambene namjene, katnosti po + pr + 8 katova, a osnovne tlocrtne dimenzije su 19,74 m x 66,34 m.
U podrumu građevine nalaze se parkirališna mjesta, u prizemlju i po katovima 1-7 je predviđena izgradnja 15 stanova, te po 14 stanova na 8. katu, vanjska parkirna mjesta su pridružena stanovima /83 parkirna mjesta objekta S2a/.
Građevina ima dva bloka vertikalne komunikacije.
Građevina je samostojeća, kontinuirane katnosti.
Podrumske etaže tvore jedinstveni parkirališni prostor s automatiziranim ulaznim vratima. Etaža podruma –1 je djelomično ukopana, a prizemlje je odignuto od okolnog terena za cca 1,00 m. Građevina će se na prometnu mrežu naselja priključiti preko postojeće produžene Lhotkine ulice sa zapada. Kolni i pješački prilaz građevini ostvaren je sa zapadne strane objekta. Ulazi u objekt predviđeni su sa sjeverne i južne strane građevine.
Ispod građevine biti će u jednoj podzemnoj etaži izgrađeno pripadajućih 190 parkirališno garažnih mjesta.
Vertikalna komunikacija ostvarena je s dva stubišta koja su predviđena kao dvokraka s međupodestima, te električnim osobnim dizalima.
U podrumskoj etaži građevine predviđena su 2 dvonamjenska skloništa za ukupno 450 ljudi. Mirnodopska funkcija skloništa je parkirališno-garažni prostor.
Toplinska izolacija
Na vanjskim armiranobetonskim i opečnim zidovima, toplinska izolacija biti će u sistemu ETICS sa pločama od minerlne vune debljina 2,8 ili 12 cm ,a u skladu sa proračunom iz projekta fizike zgrade.
Zidovi podruma iznad tla su izolirani u sistemu DEMIT sa XPS-R pločama polistirena debljine 8 cm. Završno sve plohe obrađene SILIKATNOM žbukom.
Strop podruma –1 prema stambenoj etaži prizemlja izoliran je mineralnom vunom debljine 12 cm, a stropna konstrukcija zadnjeg kata izolirana je kamenom vunom debljine 20 cm . Zidovi između stanova i prostora stubišta oblažu se XPS pločama 10 cm debljine.

Zvučna izolacija
Zvučna izolacija između stanova osigurana je armiranobetonskim zidovima debljine 20 cm. Kod međukatnih konstrukcija zvučna izolacija je postignuta armirano-betonskim pločama debljine 20 cm. U svim stambenim etažama predviđa se plivajući pod, cementni estrih na elastificiranom ekspandiranom polistirenu debljine 1+1 cm.

Pregradni zidovi
Pregradni zidovi u stanovima predviđeni su kao KNAUF pregrade od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 10 cm. Pregrade će se izvoditi od obostranih, dvostrukih običnih ili vlagootpornih (sanitarije) gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm na pocinčanu potkonstrukciju te ispunom mineralnom vunom debljine 50 ili 75 mm.

Stropovi stanova
Svi stropovi u stanovima su gletani i bojani poludisperzivnom bojom.

Obrada podova i unutarnje obrade
Podovi ulaznih prostora, kupaonica, WC-a, kuhinja i ostava oblažu se keramičkim pločicama l. klase.
Podovi dnevnih boravaka, blagovaonica i soba oblažu se klasičnim hrastovim parketom, debljine daščica 21 mm, opšav uz zidove izvodi se od hrastovih pokrovnih lajsni, lakiranje tri puta visokokvalitetnim dvokomponentnim sjajnim lakom za parket. Podovi lođa i balkona oblažu se keramičkim pločicama l. klase otpornim na utjecaj atmosferilija.
Podovi stubišnog ulaznog prostora, stubišnih međupodesta i krakova opločiti će se kamenim marmetama. Zidovi i stropovi u stanovima kitaju se masom za izravnanje unutarnjih površina, te završno boje bijelom poludisperzivnom bojom.
Zidovi stubišnog prostora završno se obrađuju poludisperzivnom bojom..
Zidovi kupaonica i WC-a opločuju se zidnim keramičkim pločicama l. klase do stropa.

Obrada krova
Krovnu konstrukciju čini dvostrešno drveno krovište blagog nagiba, krovište je ventilirano i pokriveno pocinčanim limom. Lim se postavlja na daščanu oplatu krova i krovnu ljepenku. Sva ostala pripadajuća limarija na objektu izvesti će se također sa pocinčanim limom.

Stolarija i bravarija
Fasadni otvori zatvaraju se kvalitetnom PVC stolarijom od uvoznih profila, ostakljeni IZO staklom debljine 4+16+4 mm, opremljeni uvoznim okovom, a zaštita od sunca predviđena je ALU roletama u plastičnoj rolet-kutiji. Unutarnje i vanjske prozorske klupčice su predviđene u PVC izvedbi.
Ulazna vrata stanova predviđena su u protuprovalnoj i protupožarnoj izvedbi, a ulazna vrata u građevinu izvesti će se od aluminijskih profila.
Krila unutarnjih vrata u stanovima su debljine 40 mm, visine 2000 mm. Konstrukcija vratnog krila – okvirnica izrađena je od duplog masivnog drveta jela/smreka, presjeka 38/34 mm (2x) s dodatnim ojačanjima za bravu i spojnice.
Površina vratnog krila izrađena je od ploče vlaknatice debljine 3,2 mm oplemenjena bijelim CPL-om. Okomiti rubovi vratnog krila kantirani su istim CPL-om kao i sama površina vratnog krila.
Ispuna vratnog krila je od šuplje iverice (32 db) +/-3db tolerancije. Krilo je bušeno za bravu i tri spojnice. Ukoliko vratno krilo ima izrez za staklo, ugrađuje se KALJENO satinirano staklo debljine 4 mm. Zračnik je aluminijski. Vrata od kupaone i wc-a imaju ugrađenu leptir bravu.
Dovratnik debljine 23 mm, pripremljen za tri panta FI 15, oplemenjeno bijelim CPL-om, opšavna lajsna 60/25 mm.
Sva unutarnja vrata su bez nadsvjetla.
Ograde stubišta izvest će se od inox profila. Ograde lođa i balkona izvest će se kao puni armiranobetonski zid visine 1,00 m.
Temeljenje građevine je predviđeno na armiranobetonskoj .temeljnoj masivnoj ploči. Vertikalna nosiva konstrukcija je armiranobetonska, monolitna i sastoji se od sistema nosivih zidova od armiranog betona debljine 20 cm u prizemlju i na katovima, a debljine 20 i 25 cm u podrumskim etažama. Međukatna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 20 cm.
Fasadni zidovi ispune su od blok-opeke debljine 20 cm.
Unutarnji zidovi na granicama stambenih jedinica izvest će se od armiranog betona debljine 20 cm i blok opeke 20 cm.
Pregradni zidovi u stanovima su u sistemima zidova od gipskartonskih ploča na vlastitoj potkonstrukciji debljina 10 cm.
Konstrukciju dvokrakog stubišta čine masivne, kose AB ploče i AB ploča međupodesta debljine 16 cm.
Krovna konstrukcija je drveno krovište blagog nagiba.
Stambena građevina biti će priključena na gradsku komunalnu infrastrukturu: vodovod, kanalizacija, elektro – distributivna mreža, TK mreža i gradska toplana.

Grijanje
Opskrba grijanjem i priprema potrošne tople vode je preko centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba. Zajednička toplinska stanica smještena je u podrumu građevine, a individualne toplinske podstanice (ITPS) smještene su podžbukno pokraj ulaza u stan. Svaki stan ima zasebno brojilo za grijanje i potrošnu toplu vodu, a upravljanje grijanjem je preko sobnog termostata.
Instalacija grijanja vodi se u slojevima poda i podžbukno sa PE-X/AL/PE-X cijevima.
Ogrjevna tijela su čelični pločasti radijatori, osim u kupaonicama gdje će se ugraditi cijevni radijatori.

Ventilacija
Ventilacija stanova omogućena je preko fasadnih otvora, a centralno smještene prostorije (kupaonice, WC-i, kuhinje i izbe) ventiliraju se mehaničkim putem.
Stubišni prostor ventilirat će se i osvjetljavati prirodno preko kupole za odimljavanje s izlazom na krov.
Ventilacija kupaonica, WC-a i izbi izvest će se na centralnu sabirnu ventilacionu cijev, a na izvode u pojedinim prostorijama postavit će se ventilatori. Ventilacija kuhinja (nape) izvesti će se za svaku kuhinju u posebnu ventilacionu cijev, koje se vode na krovne građevine.

Hlađenje
Omogućeno je hlađenje putem split klima jedinica "DAIKIN". Hlade se dnevni boravci putem zidne klima jedinice. Vanjska klima jedinica je pozicionirana na balkonama/ lođama. Upravljanje klima jedinicama je putem daljinskih bežičnih upravljača.

Elektroinstalacije jake struje
U ulaznom prostoru svake stubišne jedinice predviđena je ugradnja glavnog razdjelnog ormara, a na svakoj etaži u prostoru hodnika nalaze se etažni razdjelnici. U stanovima su u hodniku smješteni tipski razdjelnici. Na stubištima i u podrumskim etažama predviđena je sigurnosna rasvjeta (anti-panik).

Elektroinstalacije slabe struje
Telefonske priključnice predviđene su u dnevnim boravcima i u svakoj spavaćoj sobi. Predviđa se prijem 5 zemaljskih i 16 satelitskih programa. U stanovima je predviđena ugradnja po jedne antenske priključnice u dnevnim boravcima i u svakoj spavaćoj sobi.

Ispred ulaza u objekt bit će smještena ploča sa signalnim pozivnim zvoncima. U ulaznim prostorima stanova nalazi se aparat govornog uređaja. Instalacijske cijevi završavaju u stanovima s praznim trorednim razdjelnikom sa KRONE REGLETOM 10x2.
Do svakog stana se polaže, od komunikacijskog ormara do praznog trorednog razdjelnika, po jedan kabel UTP(4x2x0,6) i jedan 4-nitni optički kabel.
Od praznog trorednog razdjelnika do utičnice u svakoj sobi s dva konektora RJ 45 se polaže Kabel 2xUTP(4x2x0,6) Cat 6. Na taj način je instalacija pripremljena za budući priključak na kabelsku televiziju.
U praznom trorednom ormariću korisnik može ugraditi IDSN ili ADSL uređaj.
Raspored opreme elektroinstalacije jake i slabe struje po prostorijama u stanovima je slijedeći:

ULAZNI PROSTORI
- razvodni ormarić sa automatskim osiguračima,
- izvod u razvodnoj kutiji za plafonjeru s izmjeničnim prekidačima,
- aparat govornog uređaja, portafon
- jednofazna schuko utičnica
- komunikacijski ormar slabe struje

KUHINJE
- jedna jednofazna schuko utičnica za hladnjak,
- dvije jednofazne schuko utičnice iznad radne plohe,
- kutija za fiksni spoj za el. pećnicu,
- jednofazna schuko priključnica OG izvedbe za štednjak,
- kutija za fiksni spoj (ili jednofazna schuko priključnica OG izvedbe) za stroj za pranje - suđa,
- izvod za priključak ventilatora nape i svjetla iznad štednjaka,
- izvod u razvodnoj kutiji za plafonjeru s običnim prekidačem.

IZBE
- jedna jednofazna schuko utičnica,
- izvod u razvodnoj kutiji za plafonjeru sa običnim prekidačem,
- ventilator.

DNEVNI BORAVCI
- jedna dvostruka jednofazna schuko utičnica,
- dvije ili tri jednofazne schuko utičnice (ovisno o veličini dnevnog boravka),
- izvod za rasvjetno mjesto sa luster kukom,
- obični prekidač,
- termostat za ITPS,
- telefonska utičnica,
- TV utičnica.

BLAGAVAONICE
- jedna jednofazna schuko utičnica,
- izvod za rasvjetno mjesto sa luster kukom,
- obični prekidač.

SPAVAĆE SOBE
- tri ili četiri jednofazne schuko utičnice,
- izvod za rasvjetno mjesto sa luster kukom,
- serijski prekidač,
- TV utičnica (samo kada nema dječje sobe),
- telefonska utičnica (samo kada nema dječje sobe).

DJEČJE SOBE
- tri ili četiri jednofazne schuko utičnice,
- izvod za rasvjetno mjesto sa luster kukom,
- obični prekidač,
- TV utičnica,
- telefonska utičnica.

KUPAONICE
- jedna jednofazna schuko utičnica s poklopcem za priključak sušilice rublja,
- jedna jednofazna schuko utičnica s poklopcem za priključak stroja za pranje rublja,
- izvod u razvodnoj kutiji za plafonjeru s prekidačem,
- ventilator,
- izvod za priključak svjetiljke s utičnicom za brijanje iznad umivaonika,

WC-i
- izvod u razvodnoj kutiji za plafonjeru s prekidačem,
- ventilator,

LOĐE
- plafonjera s prekidačem,
- jedna jednofazna schuko priključnica s poklopcem

Vodovod i kanalizacija
Mjerenje potrošnje hladne vode predviđeno je za svaki stan posebno preko sekundarnog vodomjera smještenog u ormariću na stubištu. Umivaonici i WC školjke su od sanitarne keramike l. klase, ležeće kade veličine 170x80 cm, a tuš kade veličine 90x90 cm opremljene tuš kabinama, sve mješalice su jednoručne, ugradbeni vodokotlići , a daske za WC školjke su od visokokvalitetne plastike.
U svim kupaonicama predviđen je priključak za perilicu rublja, a u kuhinjama priključak za perilicu suđa.

Sprinkler instalacija
U garaži građevine je u nivou predviđena protupožarna zaštita pomoću sprinkler instalacije. Zbog opasnosti od smrzavanja odabrana je suha sprinkler instalacija. Sprinkler stanica je smještena u podrumu građevine na etaži –1.

Dokumentacija:

Napomena:

  • Rok useljenja: Useljivo