prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

Munjarski put

Munjarski put

Stambena građevina radnog naslova „Munjarski put" nalazi se u naselju Trešnjevka u Zagrebu i to na križanju budućeg produženog dijela ulice Munjarski put i odvojka Munjarskog puta, na novoformiranoj građevinskoj čestici k.č.br. 555/2  k.o. Trešnjevka što odgovara z.k.č.br. 4893/5 k.o. Grad Zagreb. Parcelu s južne strane omeđuje ulica Munjarski put, a sa zapadne strane odvojak Munjarskog puta.

ZGRADA IMA UPORABNU DOZVOLU I VLASNIČKI LIST !

  • Cijena stanova - € 2350 /m2
  • Cijena vrtova: € 390 /m2
  • Cijena vanjskih parkirališnih mjesta: € 580 /m2
  • Cijena unutarnjih parkirališnih mjesta: etaža -1: € 950 /m2, etaža -2: € 740 /m2

Informacije o građevini:

Stambena građevina radnog naslova „Munjarski put" nalazi se u naselju Trešnjevka u Zagrebu, na križanju budućeg produženog dijela ulice Munjarski put i odvojka Munjarskog puta, na novoformiranoj građevinskoj čestici kčbr. 555/2 k.o. Trešnjevka što odgovara zkčbr 4893/5 k.o. Grad Zagreb. Parcelu s južne strane omeđuje ulica Munjarski put, a sa zapadne strane Odvojak Munjarskog puta.
 
Građevna parcela je približno oblika izduljenog četverokuta (u smjeru sjever-jug), površine 2295 m2.

Stambena građevina sastoji se od dvije podzemne etaže i nadzemnog volumena katnosti P+8.

U podzemnim etažama smještena su garažno-parkirališna mjesta i pomoćni servisni prostori (toplinska stanica, hidrostanica, sprinkler stanica, prostor diesel agregata i telekomunikacijska soba).

Pješački pristup nadzemnom volumenu i glavni ulaz u zgradu je sa zapadne strane sa javne pješačke površine Odvojka Munjarski put.

Kolni pristup podzemnim etažama je sa zapadne strane sa Odvojka Munjarski put preko polukružne kolne rampe sa platoa koji služi kao vanjsko parkiralište i površina za rad vatrogasnih vozila. U podzemnom dijelu građevine predviđeno je ukupno 69 parkirališnih mjesta, od toga 36 u etaži -1 i 32 u etaži -2.

Nadzemni dio građevine je u cijelosti stambene namjene. U građevini je predviđeno ukupno 90 stanova.

Stanovi su slijedeće strukture (sobnosti):

2 -     1-sobna stana
52 -   2-sobna stana
18 -   3-sobnih stanova
8 -     4-sobnih stanova

Vertikalna komunikacija kroz građevinu ostvarena je stubištima i dizalima. Sve nadzemne etaže povezane su stubištem. Podzemne etaže imaju zasebno stubište sa izlazom u prizemlje građevine. Dva dizala povezuju sve etaže (podzemne i nadzemne).

Za izgradnju stambene građevine oznake Munjarski put Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za graditeljstvo, izdao je građevinsku dozvolu: Klasa: UP/I-361-03/18-001/61; Ur.broj: 251-13-22-1/007-18-4; u Zagrebu, 19. 03. 2018.


Stambena građevina biti će priključena na gradsku komunalnu infrastrukturu: vodovod, kanalizaciju, elektro-distributivnu mrežu, EKI mrežu i centralni toplinski sustav (CTS Grada Zagreba).

Grijanje i potrošna topla voda
Opskrba grijanjem i priprema potrošne tople vode je preko centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba.
Zajednička toplinska stanica smještena je u podrumu građevine, a individualne toplinske podstanice (ITPS) smještene su pokraj ulaza u stan.
Svaki stan ima zasebno mjerilo toplinske energije, a upravljanje grijanjem je preko sobnog termostata.
Instalacija grijanja vodi se u slojevima poda i podžbukno sa PE-X/Al/PE-X cijevima.
Ogrjevna tijela su čelični blok radijatori sa srednjim priključkom i termostatskim ventilom, osim u kupaonicama gdje se montiraju dekorativni cijevni radijatori.

Hlađenje
U svim stanovima biti će izvedena instalacija za klima uređaje, sa montažom unutarnje i vanjske jedinice klima uređaja.
Predviđa se montaža jedne unutarnje jedinice u dnevnom boravku.

Ventilacija
Ventilacija stanova omogućena je preko fasadnih otvora, a centralno smještene prostorije (kupaonice, WC-i i kuhinje) ventiliraju se preko ventilacijskih kanala. Ventilacija kupaonica i WC-a izvest će se na centralnu sabirnu ventilacijsku cijev, a na izvode u pojedinim prostorijama postaviti će se ventilatori. Ventilacija kuhinja (nape) izvesti će se za svaku kuhinju u posebnu ventilacijsku cijev.
Stubište će se ventilirati preko krovne otklopne kupole.
Podrumske etaže namjenjene za parkiranje vozila projektirane su kao jedinstven prostor, bez pojedinačnih garaža.
Podrumske etaže ventilirat će se prisilnom odsisnom ventilacijom. Dovod zraka je omogućen kroz ulaznu rampu, a odvod zraka je predviđen preko odsisnih rešetki smještenih pod stropom i na visini 30 cm od poda.
Onečišćeni zrak odvodi se kanalima od pocinčanog lima i preko pročelja se izbacuje u okolinu. Radom ventilatora upravlja sustav za detekciju ugljičnog monoksida koji se sastoji od centralne jedinice, detektora i semafora za obavještavanje. Time je osigurano da koncentracija ugljičnog monoksida ne prijeđe dozvoljene vrijednosti.

Elektroinstalacije jake struje
U ulaznom prostoru stubišta predviđena je ugradnja glavnog razdjelnog ormara, a na svakoj etaži u stubišnom se prostoru nalaze etažni razdjelnici. U stanovima su u hodniku smješteni tipski podžbukni razdjelnici. Na stubištima i u podrumskim etažama predviđena je, osim standardne rasvjete, i izvedba protupanične rasvjete.

Raspored ukupno odobrene/angažirane snage:
  • stanovi 90 x 5,75 kW
  • ZP - stubište 4,60 kW
  • ZP - požar 32,00 kW
  • toplinska stanica 13,80 kW
Elektroinstalacije slabe struje
Do svakog komunikacijskog ormarića stana se, iz komunikacijske sobe u garaži objekta, polažu 4 nitni optički kabel i UTP cat 5e kabel.
Ispred ulaza u objekt bit će smješten pozivni pano video portafona, a u ulaznim prostorima stanova nalazi se video portafon sa zaslonom u boji.
Telefonske i antenske priključnice predviđene su u dnevnim boravcima i svim spavaćim sobama.

Vodovod i kanalizacija
Priprema potrošne tople vode za potrebe stanova je centralna preko zajedničke podstanice i individualnih toplinskih podstanica.
Umivaonici i WC školjke su od sanitarne keramike I. klase, ležeće, akrilne kade su veličine 170x75 cm, a akrilne tuš-kade veličine 90x90 cm. Tuš kade su opremljene tuš-kabinama, sve mješalice su jednoručne, vodokotlići podžbukni u zidnoj oblozi, a daske za WC školjke su od visokokvalitetne plastike.
U svim kupaonicama predviđen je priključak za perilicu rublja, a u kuhinjama priključak za perilicu suđa.
Mjerenje potrošnje hladne vode predviđeno je za svaki stan posebno preko sekundarnog vodomjera smještenog u ormariću na stubištu.

Sprinkler instalacija
U garaži građevine u oba nivoa predviđena je protupožarna zaštita sprinkler instalacijom. Zbog opasnosti od smrzavanja odabrana je suha sprinkler instalacija. Sprinkler stanica je smještena u podrumu objekta.
Toplinska izolacija
Svi vanjski armiranobetonski i opečni zidovi obloženi su mineralnom vunom debljine 12 cm i završno obrađeni AKRILATNOM žbukom.
Strop podruma -1 prema stambenoj etaži prizemlja izoliran je sa 12 cm mineralne vune, a stropna konstrukcija osmog kata prema hladnom, ventiliranom krovištu izolirana je kaširanom kamenom vunom debljine 12 cm.
 
Zvučna izolacija
Zvučna izolacija između stanova osigurana je armiranobetonskim zidovima debljine 15 i 20 cm. Kod međukatnih konstrukcija zvučna izolacija je postignuta armiranobetonskim pločama debljine 20 cm iznad prizemlja i katova. U svim stambenim etažama predviđa se plivajući pod na elastificiranom, ekspandiranom polistirenu. Prozori, te ulazna i balkonska vrata imati će propisanu zvučnu izolaciju.
 
Pregradni zidovi
Pregradni zidovi u stanovima predviđeni su kao pregrade od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 10 ili 12,5 cm. Pregrade će se izvoditi od obostrano dvostrukih (običnih ili vlagootpornih) GK-ploča debljine 12,5 mm sa ispunom pocinčane potkonstrukcije mineralnom vunom debljine 50 ili 75 mm.
 
Stropovi stanova
Svi stropovi u stanovima su gletani i bojani poludisperznom bojom.
 
Obrada podova i zidova
Podovi kupaonica, WC-a i kuhinja opločuju se keramičkim pločicama. Podovi ulaznih prostora, dnevnih boravaka, blagovaonica i spavaćih soba oblažu su hrastovim parketom, opšav uz zidove izvodi se od profiliranih kutnih sokl-letvica, a lakiranje parketa se izvodi tri puta visokokvalitetnim lakom za parket.. Podovi loggia oblažu se keramičkim pločicama otpornim na utjecaj atmosferilija. Podovi ulaznog prostora stubišta, stubišne jezgre, stubišnih podesta, polupodesta, stepenica I stubišnih hodnika opločiti će se prirodnim kamenom. Zidovi u stanovima kitaju sa masom za izravnavanje unutarnjih površina, te završno bojaju bijelom poludisperznom bojom. Zidovi kupaonica i WC-a opločuju se zidnim keramičkim pločicama do stropa. Zidovi kuhinja opločiti će se sa keramičkim pločicama donešenim od kupaca stanova. Pod parkirališnih i prometnih površina u etažama podruma -1 i -2 je AB ploča sa završnim industrijskim zaglađenim podom.
 
Krov
Krovnu konstrukciju čini četverostrešno drveno krovište blagog nagiba do najviše 10 %, krovište je ventilirano i pokriveno ravnim pocinčanim limom. Lim se postavlja na daščanu oplatu krova i krovnu ljepenku. Sva ostala pripadajuća limarija na objektu izvesti će se također sa pocinčanim limom.
 
Stolarija i bravarija
Fasadni otvori zatvaraju se kvalitetnom PVC stolarijom ostakljeno IZO staklom debljine 4+16+4 mm, a zaštita od sunca predviđena je roletama od ALU lamela u PVC rolet-kutiji. Unutarnje prozorske klupice su drvene, a vanjske su aluminijske, plastificirane. Ulazna vrata stanova predviđena su u protuprovalnoj i protupožarnoj izvedbi, a vrata ulaza u građevinu izvesti će se od plastificiranih ALU profila. Unutarnja vratna krila u stanovima su od iverokala obostrano obloženog mediapanom d=3 mm, bijeli CPL, ugrađena u dovratnike suhomontažne izvedbe iste kvalitete kao krila, sa oblogom špaleta i širokim obrubnim letvicama. Ostakljena krila i nadsvjetla se ostakljuju satiniranim staklom debljine 4 mm. Ograda stubišta izvesti će se od INOX bravarije. Ograde loggia izvesti će kao pune, armiranobetonske, odozgo završene sa kamenom poklopnicom.
Temeljenje je predviđeno na temeljnoj armiranobetonskoj ploči debljine 80 cm.
Konstrukcija objekata Munjarski put sastoji se od sistema nosivih zidova od armiranog betona debljine 20 cm u prizemlju i na katovima, a debljine 22 i 25 cm u podzemnim etažama. Međukatna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 20 cm iznad prizemlja i na katovima, te debljine 22 cm iznad podzemnih etaža, s rasponima do 6,6 m.
Konstrukcija podrumskih etaža sastoji se od obodnih zidova debljine 25 cm, unutarnjih zidova debljine 22 cm, stupova i greda različitih dimenzija te stropnih ploča debljine 22 cm, sve od armiranog betona.
Stubišna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 16 cm, oslonjena na armiranobetonske podeste debljine 16 cm. Stubište su projektirano kao dvokrako s međupodestima.
Vanjski opečni nenosivi zidovi su od šuplje blok opeke debljine 20 cm, a zidovi između stanova su od armiranobetonskih nenosivih zidova debljine 15 ili nosivih zidova debljine 20 cm. Krovna konstrukcija je četverostrešni krov blagog nagiba do najviše 10 %.
Novoformirana građevna čestica tj. predmetna građevina imati će osiguran neposredni kolni i pješački pristup sa novoplaniranih prometnica Munjarski put i Odvojak Munjarskog puta te preko njih na postojeću Trakošćansku iulicu sa istočne strane, odnosno na širu prometnu mrežu grada.
Kolni i pješački pristup na parcelu osiguran je sa zapadne strane s Odvojka Munjarskog puta. Kolni pristup u dvoetažnu podzemnu garažu ostvariti će se polukružnom rampom sa platoa (krova podzemne garaže u nivou okolnog tla) koji služi kao vanjsko parkiralište i površina za operativni rad vatrogasnih vozila. Taj je plato smješten na sjevernom dijelu parcele. Podrumske etaže su međusobno povezane polukružnom rampom širine 6 m, nagiba 14,4 %.
Za potrebe predmetne građevine, predviđeno je postavljanje ukupno 5 kontejnera za odvoz smeća zapremine 1100 litara. Odvoz smeća vršiti će se prema tjednom režimu nadležne službe.

Dokumentacija:

Napomena:

  • Rok useljenja: Useljivo