prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

Objekt F5

Image

Stambena građevina radne oznake "F5" nalazi se u naselju Ferenščica u Zagrebu, na novoformiranoj građevinskoj čestici označenoj sa k.č.br. 4091/5 k.o. Peščenica, što odgovara z.k.č.br. 7458/9 k.o. Grad Zagreb.

  • Cijena stanova - € 1790 / m2
  • Cijena vrta: € 290 / m2
  • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -1: € 590 /m2
  • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -2: € 390 /m2

Informacije o građevini:

Stambena građevina radne oznake "F5" nalazi se u naselju Ferenščica u Zagrebu, na novoformiranoj građevinskoj čestici označenoj sa k.č.br. 4091/5 k.o. Peščenica, što odgovara z.k.č.br. 7458/9 k.o. Grad Zagreb.
Toplinska izolacija
Toplinska izolacija bit će izvedena u skladu sa proračunom fizike zgrade koje je sastavni dio glavnog projekta. Upotrijebiti će se slijedeći materijali: polistiren, troslojne kombi ploče, mineralna vuna.

Zvučna izolacija
Zvučna izolacija bit će izvedena u skladu sa proračunom projekta zaštite od buke koji je sastavni dio glavnog projekta. Zvučna izolacija unutarnjih zidova osigurat će se zidovima od armiranog betona. Kod međukatnih konstrukcija izolacija će se postići armiranobetonskom pločom i plivajućim podom. Prozori, te ulazna i balkonska vrata imaju propisanu zvučnu izolaciju.

Obrada podova
Svi podovi u stanovima predviđeni su sa parketom ili keramičkim pločicama (u ulaznom prostoru, kupaonici, kuhinji i izbi) kao završnim slojem. Ulazni prostori i prostori stubišta obložit će se kamenom. Podovi balkona i lođa su od keramičkih klinker pločica, predviđenih za vanjske prostore.

Unutarnje obrade zidova i stropova
Pregradni unutarnji zidovi su od blok opeke, betonskih blokova ili gipskartonskih ploča, fasadni zidovi ispune su od blok opeke. Zidovi od blok opeke unutar stanova bit će obostrano ožbukani i bojani. Zidovi kupaonica oblažu se keramičkim pločicama, a u kuhinji samo iznad radne površine u visini 60 cm. Ulazni dio u objekt i stubište izvest će se u plastičnoj "teraton" žbuci radi veće trajnosti i otpornosti. Unutarnji armiranobetonski zidovi i armiranobetonske ploče (osim onih sa izolacijom, oblogom ili spuštenim stropom) izvest će se u glatkoj oplati, gletati, fugirati i bojati.

Fasada

Svi vanjski zidovi (blok opeka, odnosno armiranobetonski zidovi i stupovi) izvest će se u Etics toplinskom sustavu na bazi mineralne vune sa fasadnom zaštitom.

Obrada krova
Krov je trostešni, blagog nagiba, pokriven limom na hidroizolaciji, daščanoj oplati i drvenoj krovnoj podkonstrukciji na kosoj AB ploči, sa slojevima prema projektu fizike zgrade. Stolarija
Stolarija se ugrađuje suhom ugradnjom. Sva unutarnja stolarija je sa 'futer'-dovratnicima. Ulazna vrata u stanove su protuprovalna. Vanjska stolarija je od polimer-profila, ostakljena IZO staklom. Zaštita od sunca su aluminijske eslinger rolete.

Bravarija
Ograde stubišta i terasa su od čeličnih profila.
Građevina će se priključiti na vodove gradske komunalne infrastrukture: vodovod i kanalizacija, elektrika, toplinske mreže i telefon. Sve instalacije su detaljnije opisane u odgovarajućim instalaterskim projektima.

Instalacija grijanja i hlađenja
U građevini je predviđena toplinska stanica koja će koristiti energiju koja se isporučuje sustavom daljinskog grijanja vezanog na centralni toplinski sustav (CTS) HEP-Toplinarstvo - Pogon toplinske mreže. Grijanje stambenih prostora i priprema potrošne tople vode riješit će se preko individualnih toplinskih podstanica (ITPS) preko kojih će se mjeriti potrošnja toplinske energije. Predviđen je dvocijevni sustav radijatorskog grijanja. Kao ogrijevna tijela koristit će se čelični blok radijatori, a u kupaonicama dekorativni kupaonski registri.

Klimatiziraju se stanovi tj dnevni boravci, pomoću inverterskih split klima uređaja s vanjskim jedinicama smještenim na balkonima. Unutarnje jedinice predviđene su u zidnoj izvedbi. Odvod kondenzata riješit će se spajanjem na kućnu ili oborinsku odvodnju.

Detaljnije u strojarskom projektu.

Vodovod i kanalizacija
Sve potrebe pitke i protupožarne vode za građevinu osigurat će se iz javnog vodoopskrbnog cjevovoda sa zasebnim razvodima za sanitarnu vodu i hidrantsku vodu. Priprema potrošne tople vode za potrebe stanara je centralna, preko zajedničke toplinske podstanice i individualnih toplinskih podstanica.

Odvodnja sanitarno fekalne vode i oborinskih i krovnih voda izvest će se kao gravitaciona s tvrdim PVC cijevima. Za odvodnju vode iz podrumskog dijela građevine koji je niži od usporne kote u javnom kanalu predviđena je prepumpna stanica smještena u vodonepropusnom oknu.

Svi ugrađeni sanitarni uređaji bit će od prvoklasne keramike, a armatura najkvalitetnija i dobro kromirana. U kupaonama je predviđena ugradnja kada od akrila, WC školjke sa niskim horizontalnim odvodom i niskim bešumnim vodokotlićem i keramičkog umivaonika, te priključka za perilicu rublja.

Detaljnije u projektu vodovoda i kanalizacije.

Ventilacija
Svi stanovi imaju prirodnu ventilaciju preko prozora. Samo prostorije koje nemaju prozore (kupaonice, kuhinje, izbe, zahodi) ventiliraju se prisilno sa zidnim odsisnim ventilatorima s rešetkom. Otpadni zrak se odvodi spiro cijevima od pocinčanog čeličnog lima, te se preko krova izbacuje u okolinu. Ulaz zraka predviđen je preko rešetke za izjednačavanje tlaka između prostorija ugrađene u donji dio vrata. Sve cijevi predviđene su kao sabirne, osim za nape gdje je za svaku napu predviđena zasebna cijev.

Detaljnije u strojarskom projektu.

Elektroinstalacije
U ulaznom dijelu svakog stubišta predviđena je ugradnja glavnog razvodnog ormara, a na svakoj etaži u stubišnom se prostoru nalaze etažni razdjelnici. U stanovima su u hodniku iznad ulaznih vrata smješteni tipski podžbukni razdjelnici. Raspored rasvjetnih mjesta, sklopki i priključnica za svaki stan prikazan je u projektu elektroinstalacija. Na stubištima je predviđena protupanična rasvjeta.

Ispred ulaza u objekt bit će smještena ploča sa signalnim pozivnim zvoncima. U ulaznim prostorima stanova nalazi se priključak za telefon, a u dnevnom boravku i u sobama izvod za UKV aparat i priključak za televiziju. U ulaznom prostoru nalazi se aparat govornog uređaja.

Električne instalacije će se izvesti od materijala za koji postoje pripadajuće norme i tvornički atesti, za sprečavanje djelovanja struje kratkog spoja biti će predviđena zaštita osiguračima propisanih veličina. Svi električni vodovi biti će položeni tako da su zaštićeni od mogućih mehaničkih oštećenja i drugih štetnih utjecaja.

Detaljnije u elektroprojektu.

Gromobranska instalacija
Izvest će se pomoću metalnih trakama položenim u temelje objekta, odnosno po fasadi i krovištu na odgovarajućim nosačima, po principu Faradayevog kaveza. Povezivanje na isti potencijal izvest će se u kupaonama.

Detaljnije u elektroprojektu.

Alternativni sustav opskrbe toplinskom energijom
Sukladno čl. 44 Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14) i Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 130/2014) u građevini je primijenjen sustav daljinskog grijanja (CTS, HEP-toplinarstvo d.o.o. Zagreb) koji pripada skupini obnovljivih izvora energije, te nije potrebno izraditi elaborat alternativnih sustava opskrbe energije.

Dokumentacija:

Napomena:

  • Datum useljenja:
    - ULAZ A: 30.04.2019
    - ULAZ B: 30.09.2019
  • Uz stan obavezna je kupnja i parkirnog garažnog mjesta u podrumu