Objekt E3

PREGLED:
Dokumentacija:
Napomena:
  • Rok useljenja: 30.05.2025.

  • Uz kupnju stana uvjetuje se i kupnja parkirnog mjesta

Stambena zgrada oznake „E3“ gradi se u naselju Ferenščica, u Zagrebu, u bloku: Ivekovićeva – Lovinčićeva – Ulica Branka Perice, na k.č.br. 4090/1 k.o. Peščenica, što odgovara z.k.č.br. 7484/3 k.o. Grad Zagreb.

  • Cijena stanova:  € 3060 / m2
  • Cijena jednosobnih stanova:  € 3260 / m2
  • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -1:  € 1150 /m2
  • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -2:  € 990 /m2
  • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -3:  € 910 /m2
  • Cijena vanjskih parkirnih mjesta: € 890 /m2
  • Cijena vrta:  € 690 /m2

Informacije o građevini:

Stambena zgrada oznake „E3“ gradi se u naselju Ferenščica u Zagrebu, u bloku: Ivekovićeva – Lovinčićeva – Ulica Branka Perice, na k.č.br. 4090/1 k.o. Peščenica što odgovara z.k.č.br. 7484/3 k.o. Grad Zagreb.

Toplinska izolacija

Svi vanjski armiranobetonski i opečni zidovi obloženi su mineralnom vunom debljine 12 cm i završno obrađeni toplinsko-izolacijskom odnosno gipsanom žbukom.
Strop stanova u prizemlju prema stambenoj etaži 1. kata izoliran je s 13 cm mineralne vune, a stropna konstrukcija osmog kata prema hladnom, ventiliranom krovištu izolirana je mineralnom vunom debljine 20 cm.

Zvučna izolacija

Zvučna izolacija između stanova osigurana je armiranobetonskim zidovima debljine 15 i 20 cm.
Kod međukatnih konstrukcija zvučna izolacija je postignuta armiranobetonskim pločama debljine 20 cm iznad prizemlja i katova. U svim stambenim etažama predviđa se plivajući pod na elastificiranom, ekspandiranom polistirenu.
Prozori, te ulazna i balkonska vrata imati će propisanu zvučnu izolaciju.
Zid između stana i hodnika je AB nenosivi zid debljine 12 cm obložen sa strane hodnika GK pločama na vlastitoj podkonstrukciji s ispunom 4 cm mineralne vune.

Pregradni zidovi

Pregradni zidovi u stanovima predviđeni su kao pregrade od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 10 ili 12,5 cm. Pregrade će se izvoditi od obostrano dvostrukih (običnih ili vlagootpornih) GK-ploča debljine 12,5 mm sa ispunom pocinčane potkonstrukcije mineralnom vunom debljine 50 ili 75 mm.

Stropovi stanova

Svi stropovi u stanovima su gletani i bojani poludisperznom bojom.

Obrada podova i zidova

Podovi kupaonica, WC-a, kuhinja i ulaznog prostora u stan opločuju se keramičkim pločicama prve klase.
Podovi dnevnih boravaka, blagovaonica i spavaćih soba oblažu se gotovim višeslojnim parketom, opšav uz zidove izvodi se od profiliranih kutnih sokl-letvica.
Podovi loggia, balkona oblažu se keramičkim pločicama otpornim na utjecaj atmosferilija.
Podovi ulaznog prostora stubišta, stubišne jezgre, stubišnih podesta, polupodesta, stepenica, stubišnih hodnika i špaleta lifta opločiti će se granitnim pločama.
Zidovi u stanovima gletaju se sa masom za izravnavanje unutarnjih površina, te završno bojaju bijelom poludisperznom bojom.
Zidovi kupaonica i WC-a opločuju se zidnim keramičkim pločicama do stropa.
Pod parkirališnih i prometnih površina u etažama podruma -1 ,-2 i -3 je AB ploča sa završnim industrijskim zaglađenim podom.

Krov

Krovnu konstrukciju čini jednostrešno, odnosno dvostrešno drveno krovište blagog nagiba do najviše 10 %, krovište je ventilirano i pokriveno ravnim pocinčanim limom. Lim se postavlja na daščanu oplatu krova i krovnu ljepenku. Sva ostala pripadajuća limarija na objektu izvesti će se također sa pocinčanim limom.

Stolarija i bravarija

Fasadni otvori zatvaraju se kvalitetnom PVC stolarijom ostakljeno dvostrukim IZO staklom debljine 4+16+4 mm, a zaštita od sunca predviđena je roletama od ALU lamela u PVC rolet-kutiji. Unutarnje prozorske klupice su drvene, a vanjske su aluminijske, plastificirane.
Ulazna vrata stanova predviđena su u protuprovalnoj i protupožarnoj izvedbi, a vrata ulaza u građevinu izvesti će se od plastificiranih ALU profila.
Unutarnja vratna krila u stanovima su od iverokala obostrano obloženog mediapanom d=3 mm, bijeli CPL, ugrađena u dovratnike suhomontažne izvedbe iste kvalitete kao krila, sa oblogom špaleta i širokim obrubnim letvicama. Ostakljena krila i nadsvjetla se ostakljuju satiniranim staklom debljine 4 mm.
Ograda stubišta izvesti će se od INOX bravarije. Ograde loggia izvesti će kao pune, armiranobetonske, odozgo završene sa kamenom poklopnicom.
Ograde stubišta i ostale ograde bit će od crne bravarije ili nehrđajućeg čelika. Ugradit će se protupožarna vrata prema projektu zaštite od požara.
Stambena građevina biti će priključena na gradsku komunalnu infrastrukturu: vodovod, kanalizaciju, elektro-distributivnu mrežu, EKI mrežu i centralni toplinski sustav (CTS Grada Zagreba).

Grijanje i potrošna topla voda

Opskrba grijanjem i priprema potrošne tople vode je preko centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba.
Zajednička toplinska stanica smještena je u podrumu građevine, a individualne toplinske podstanice (ITPS) smještene su pokraj ulaza u stan. Toplinski razdjelnici se nalaze u samom stanu.
Svaki stan ima zasebno mjerilo toplinske energije, a upravljanje grijanjem je preko sobnog termostata.
Instalacija grijanja vodi se u slojevima poda i podžbukno sa PE-X/Al/PE-X cijevima.
Ogrjevna tijela su radijatori sa termostatskim ventilom, osim u kupaonicama gdje se montiraju cijevni radijatori.

Hlađenje

U svim stanovima biti će izvedena instalacija klima uređaja u split sistemu, sa montažom unutarnje i vanjske jedinice.
Predviđa se montaža jedne unutarnje jedinice u dnevnom boravku.

Ventilacija

Ventilacija stanova omogućena je preko fasadnih otvora, a centralno smještene prostorije (kupaonice, WC-i i kuhinje) ventiliraju se preko ventilacijskih kanala. Ventilacija kupaonica i WC-a izvest će se na centralnu sabirnu ventilacijsku cijev, a na izvode u pojedinim prostorijama postaviti će se ventilatori. Ventilacija kuhinja (nape) izvesti će se za svaku kuhinju u posebnu ventilacijsku cijev.
Stubište će se ventilirati preko krovne otklopne kupole.
Podrumske etaže namijenjene za parkiranje vozila projektirane su kao jedinstven prostor, bez pojedinačnih zatvorenih garaža.
Podrumske etaže ventilirat će se prisilnom odsisnom ventilacijom. Dovod zraka je omogućen kroz ulaznu rampu, a odvod zraka je predviđen preko odsisnih rešetki.
Onečišćeni zrak odvodi se kanalima od pocinčanog lima. Radom ventilatora upravlja sustav za detekciju ugljičnog monoksida koji se sastoji od centralne jedinice, detektora i semafora za obavještavanje. Time je osigurano da koncentracija ugljičnog monoksida ne prijeđe dozvoljene vrijednosti.

Vodovod i kanalizacija

Priprema potrošne tople vode za potrebe stanova je centralna preko zajedničke podstanice i individualnih toplinskih podstanica.
Umivaonici i WC školjke su od sanitarne keramike I. klase. Tuš kade su opremljene tuš-kabinama, sve miješalice su jednoručne, vodokotlići podžbukni u zidnoj oblozi, a daske za WC školjke su od visokokvalitetne plastike.
U svim kupaonicama predviđen je priključak za perilicu rublja, a u kuhinjama priključak za perilicu suđa i sudoper.
Mjerenje potrošnje hladne vode predviđeno je za svaki stan posebno preko sekundarnog vodomjera smještenog u ormariću na stubištu.

Sprinkler instalacija

U garaži građevine predviđena je protupožarna zaštita sprinkler instalacijom. Zbog opasnosti od smrzavanja odabrana je suha sprinkler instalacija.
Sprinkler stanica je smještena u podrumu objekta.
Pješački pristup u garažu će biti ostvaren kroz nadzemni dio građevine, preko stubišta i dizala. U garaži će se nalaziti parkirališno garažna mjesta za potrebe stanova te servisne prostorije (toplinska podstanica, hidrostanica, sprinkler stanica).

Konstrukcija

Temeljenje je predviđeno na temeljnoj armiranobetonskoj ploči debljine 80 cm.
Konstrukcija objekta sastoji se od sistema nosivih zidova od armiranog betona debljine 20 cm u prizemlju i na katovima, a debljine 22 i 25 cm u podzemnim etažama. Međukatna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 20 cm iznad prizemlja i na katovima, te debljine 22 cm iznad podzemnih etaža, s rasponima do 6,6 m.
Konstrukcija podrumskih etaža sastoji se od obodnih zidova debljine 25 cm, unutarnjih zidova debljine 22 cm, stupova i greda različitih dimenzija te stropnih ploča debljine 22 cm, sve od armiranog betona.
Stubišna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 16 cm, oslonjena na armiranobetonske podeste debljine 16 cm. Stubište je projektirano kao dvokrako s međupodestima.
Zidovi između stanova su od armiranobetonskih nenosivih zidova debljine 15 ili nosivih zidova debljine 20 cm.
Krovna konstrukcija je jednostrešni i dvostrešni krov blagog nagiba do najviše 10 %.

Poštovani Kupci,

Mijenjati se mogu samo keramičke pločice s napomenom da su vaše istih dimenzija kao i naše, u protivnom imamo pravo zaračunati dodatak za postavu ili odbiti postavljanje pločica.

Kupac je dužan, preinake vezane uz keramičke pločice, na vrijeme dogovoriti s voditeljem gradilišta, u protivnom izmjena keramike više nije moguća.

Prodavatelj isključivo prodaje nekretninu prema projektu nekretnine, a predmet kupoprodaje ne mogu biti nikakvi dodatni radovi ili izmjena opreme ili izmjene tlocrta nekretnine izvan standarda Prodavatelja.

Svaka promjena u stanu neovlašteno izvršena od strane Kupca će za posljedicu imati obvezu vraćanja u prvobitno stanje o trošku Kupca, uz naknadu tom promjenom sve prouzročene štete.

GIP PIONIR d.o.o.

Obavijest

Trenutno nema dostupnih obavijesti.

Mijenjati se mogu samo keramičke pločice s napomenom da su vaše istih dimenzija kao i naše, u protivnom imamo pravo zaračunati dodatak za postavu ili odbiti postavljanje pločica.

Kupac je dužan, preinake vezane uz keramičke pločice, na vrijeme dogovoriti s voditeljem gradilišta, u protivnom izmjena keramike više nije moguća.

Prodavatelj isključivo prodaje nekretninu prema projektu nekretnine, a predmet kupoprodaje ne mogu biti nikakvi dodatni radovi ili izmjena opreme ili izmjene tlocrta nekretnine izvan standarda Prodavatelja.

Svaka promjena u stanu neovlašteno izvršena od strane Kupca će za posljedicu imati obvezu vraćanja u prvobitno stanje o trošku Kupca, uz naknadu tom promjenom sve prouzročene štete.

Poštovani Kupci,

Od dana 28.04.2022. godine na snazi su nova pravila za izmjene/preinake u stanovima.

Mijenjati se mogu keramičke pločice s napomenom da su vaše istih dimenzija kao i naše, u protivnom imamo pravo zaračunati dodatak za postavu ili odbiti postavljanje pločica.

Kupac je dužan, preinake vezane uz keramičke pločice, na vrijeme dogovoriti s voditeljem gradilišta, u protivnom u slučaju kasne reakcije izmjena keramike više nije moguća.

Prodavatelj isključivo prodaje nekretninu prema projektu nekretnine, a predmet kupoprodaje ne mogu biti nikakvi dodatni radovi ili izmjena opreme ili izmjene tlocrta nekretnine izvan standarda Prodavatelja.

Svaka promjena u stanu neovlašteno izvršena od strane Kupca će za posljedicu imati obvezu vraćanja u prvobitno stanje o trošku Kupca, uz naknadu tom promjenom sve prouzročene štete.

GIP PIONIR d.o.o.

Kontakt osobe:

Ime i PrezimeMobitelOrganizacijska jedinica
AdresaGrad
Ivana Kondres091 6448 776Centar GajniceArgentinska 4Zagreb
Davorka Sudar091 4888 362Centar ZaprešićTrg žrtava fašizma 8Zaprešić
Tomica Gašparac091 6072 858Centar Velika GoricaTrg kralja Petra Krešimira IV br.1Velika Gorica
Anna Maria Brleković091 4800 283Centar HotoUl. dr. Franje Tuđmana 4Strmec Samoborski
Mirela Ćustić091 4800 273Centar Britanski trgIlica 81Zagreb
Irena Mirić091 6072 629Centar KarlovacDr. Vladka Mačeka 1Karlovac
Edita Jasprica091 4800 280Centar VMDStrojarska 16Zagreb
Jela Gašpar091 6072 643Centar SesveteTrg D. Domjanića 8Sesvete
Nikolina Mlinarić091 4800 197Centar JurišićevaJurišićeva 4Zagreb
Dino Bandalo091 4800 185Centar SredišćeUlica Ivana Šibla 15Zagreb
Petra Stipaničev091 4800 147Centar SavskaSavska cesta 58Zagreb
Sanja Šujster091 6072 654Centar ŠpanskoTrg Ivana Kukuljevića 5Zagreb
Ivana Lozančić091 4801 827Centar MaksimirMaksimirska 105Zagreb
Filip Krajinović091 4800 150Centar DubravaAvenija Dubrava 47Zagreb
Karmela Babić091 4800 187Centar SisakStjepana i Antuna Radića 34Sisak
Ivana Peraić091 6072 648Centar VaršavskaVaršavska ulica 9Zagreb
Biljana Medić091 4801 012Centar RačkiUlica Franje Račkoga 9Zagreb
Dejan Novosel091 4801 295Centar IlicaIlica 304Zagreb
Sanja Šujster091 6072 654Centar VrbaniHorvaćanska cesta 75Zagreb
Tajana Brezovečki Fistrić091 4801 117Centar Novi ZagrebResselova b.b.Zagreb
Domagoj Zeleničić091 6393 427Centar Dugo SeloUlica Josipa Zorića 28Dugo Selo