prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

Objekt B2

Lovinčićeva - objekt B2

Stambeno – poslovna zgrada oznake „B2“ gradi se u naselju Ferenščica u Zagrebu, u bloku: Lovinčićeva - Ivekovićeva - Ulica Branka Perice na k.č.br. 4090/1 k.o. Peščenica, što odgovara z.k.č.br. 7484/3 k.o. Grad Zagreb.

  • Cijena stanova - € 2.070 / m2
  • Poslovni prostori: € 2.350 /m2
  • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -1: € 780 /m2
  • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -2: € 580 /m2
  • Cijena parkirnih garažnih mjesta na etaži -3: € 520 /m2
  • Cijena vanjskih parkirnih mjesta: € 490 /m2

Informacije o građevini:

Stambeno – poslovna zgrada oznake „B2“ gradi se u naselju Ferenščica u Zagrebu, u bloku: Lovinčićeva  - Ivekovićeva - Ulica Branka Perice na k.č.br. 4090/1 k.o. Peščenica, što odgovara z.k.č.br. 7484/3 k.o. Grad Zagreb.

Kolni i pješački pristup na parcelu 4091/5 k.o. Peščenica osiguran je iz Lovinčićeve ulice, s južne strane.

Kolni pristup predmetnoj građevini B2 osiguran je preko internih prometnica priključenih na Lovinčićevu ulicu.

Pješački ulaz za građevinu B2 se nalazi u unutrašnjem uglu zgrade, a poslovnim prostorima se pristupa sa svih strana.

Cijeli stambeno-poslovni kompleks kojeg je građevina B2 dio, omeđuju ulice:
- Ivekovićeva ulica sa sjeverne i zapadne strane,
- Lovinčićeva ulica s južne strane,
- Ulica Branka Perice s istočne strane.

Predmetna građevina B2 će se priključiti na prometnu mrežu naselja iz Lovinčićeve ulice, preko internih prometnica.

Temeljenje je predviđeno na temeljnoj armiranobetonskoj ploči debljine 80 cm.

Konstrukcija objekata  sastoji se od sistema nosivih zidova od armiranog betona debljine 20 cm u prizemlju i na katovima, a debljine 22 i 25 cm u podzemnim etažama. Međukatna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 20 cm iznad prizemlja i na katovima, te debljine 22 cm iznad podzemnih etaža, s rasponima do 6,6 m.

Konstrukcija podrumskih etaža sastoji se od obodnih zidova debljine 25 cm, unutarnjih zidova debljine 22 cm, stupova i greda različitih dimenzija te stropnih ploča debljine 22 cm, sve od armiranog betona.

Stubišna konstrukcija je armiranobetonska ploča debljine 16 cm, oslonjena na armiranobetonske podeste debljine 16 cm. Stubište su projektirano kao dvokrako s međupodestima.

Zidovi između stanova su od armiranobetonskih nenosivih zidova debljine 15 ili nosivih zidova debljine 20 cm. Krovna konstrukcija je jednostrešni i dvostrešni krov blagog nagiba do najviše 10 %.

Toplinska izolacija
Svi vanjski armiranobetonski i opečni zidovi obloženi su mineralnom vunom debljine 12 cm i završno obrađeni toplinsko-izolacijskom odnosno gipsanom žbukom.

Strop poslovnih prostora u prizemlju prema stambenoj etaži 1.kata izoliran je s 13 cm mineralne vune, a stropna konstrukcija sedmog kata prema hladnom, ventiliranom krovištu izolirana je mineralnom vunom debljine 20 cm.

Zvučna izolacija
Zvučna izolacija između stanova osigurana je armiranobetonskim zidovima debljine 15 i 20 cm. Kod međukatnih konstrukcija zvučna izolacija je postignuta armiranobetonskim pločama debljine 20 cm iznad prizemlja i katova. U svim stambenim etažama predviđa se plivajući pod na elastificiranom, ekspandiranom polistirenu. Prozori, te ulazna i balkonska vrata imati će propisanu zvučnu izolaciju.

Zid između stana i hodnika je AB nenosivi zid debljine 12 cm obložen sa strane hodnika GK pločama na vlastitoj podkonstrukciji s ispunom 4 cm mineralne vune.

Pregradni zidovi
Pregradni zidovi u stanovima predviđeni su kao pregrade od gipskartonskih ploča, ukupne debljine 10 ili 12,5 cm. Pregrade će se izvoditi od obostrano dvostrukih (običnih ili vlagootpornih) GK-ploča debljine 12,5 mm sa ispunom pocinčane potkonstrukcije mineralnom vunom debljine 50 ili 75 mm.

Stropovi stanova
Svi stropovi u stanovima su gletani i bojani poludisperznom bojom.

Obrada podova i zidova
Podovi kupaonica, WC-a, kuhinja i ulaznog prostora u stan opločuju se keramičkim pločicama.

Podovi dnevnih boravaka, blagovaonica i spavaćih soba oblažu su hrastovim parketom, debljina daščice 22 mm, opšav uz zidove izvodi se od profiliranih kutnih sokl-letvica, a lakiranje parketa se izvodi tri puta visokokvalitetnim lakom za parket.

Podovi loggia, balkona oblažu se keramičkim pločicama otpornim na utjecaj atmosferilija.

Podovi ulaznog prostora stubišta, stubišne jezgre, stubišnih podesta, polupodesta, stepenica i stubišnih hodnika opločiti će se kvalitetnom keramikom.

Zidovi u stanovima gletaju se sa masom za izravnavanje unutarnjih površina, te završno bojaju bijelom poludisperznom bojom.

Zidovi kupaonica i WC-a opločuju se zidnim keramičkim pločicama do stropa.

Pod parkirališnih i prometnih površina u etažama podruma -1 i -2 je AB ploča sa završnim industrijskim zaglađenim podom.

Krov
Krovnu konstrukciju čini jednostrešno, odnosno dvostrešno drveno krovište blagog nagiba do najviše 10 %, krovište je ventilirano i pokriveno ravnim pocinčanim limom. Lim se postavlja na daščanu oplatu krova i krovnu ljepenku. Sva ostala pripadajuća limarija na objektu izvesti će se također sa pocinčanim limom.

Stolarija i bravarija
Fasadni otvori zatvaraju se kvalitetnom PVC stolarijom ostakljeno dvostrukim IZO staklom debljine 4+16+4 mm, a zaštita od sunca predviđena je roletama od ALU lamela u PVC rolet-kutiji. Unutarnje prozorske klupice su drvene, a vanjske su aluminijske, plastificirane.

Ulazna vrata stanova predviđena su u protuprovalnoj i protupožarnoj izvedbi, a vrata ulaza u građevinu izvesti će se od plastificiranih ALU profila.

Unutarnja vratna krila u stanovima su od iverokala obostrano obloženog mediapanom d=3 mm, bijeli CPL, ugrađena u dovratnike suhomontažne izvedbe iste kvalitete kao krila, sa oblogom špaleta i širokim obrubnim letvicama. Ostakljena krila i nadsvjetla se ostakljuju satiniranim staklom debljine 4 mm.

Ograda stubišta izvesti će se od INOX bravarije. Ograde loggia izvesti će kao pune, armiranobetonske, odozgo završene sa kamenom poklopnicom ili ograda od kompakt ploče za vanjske prostore na "inox" podkonstrukciji.

Ograde stubišta i ostale ograde bit će od crne bravarije ili nehrđajućeg čelika. Ugradit će se protupožarna vrata prema projektu zaštite od požara.

Stambena građevina biti će priključena na gradsku komunalnu infrastrukturu: vodovod, kanalizaciju, elektro-distributivnu mrežu, EKI mrežu i centralni toplinski sustav (CTS Grada Zagreba).

Grijanje i potrošna topla voda
Opskrba grijanjem i priprema potrošne tople vode je preko centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba.

Zajednička toplinska stanica smještena je u podrumu građevine, a individualne toplinske podstanice (ITPS) smještene su pokraj ulaza u stan. toplinski razdjelnici se nalaze u samom stanu.

Svaki stan ima zasebno mjerilo toplinske energije, a upravljanje grijanjem je preko sobnog termostata.

Instalacija grijanja vodi se u slojevima poda i podžbukno sa PE-X/Al/PE-X cijevima.

Ogrjevna tijela su radijatori sa termostatskim ventilom, osim u kupaonicama gdje se montiraju cijevni radijatori.

Hlađenje
U svim stanovima biti će izvedena instalacija klima uređaja u split sistemu, sa montažom unutarnje i vanjske jedinice.

Predviđa se montaža jedne unutarnje jedinice u dnevnom boravku.

Ventilacija
Ventilacija stanova omogućena je preko fasadnih otvora, a centralno smještene prostorije (kupaonice, WC-i i kuhinje) ventiliraju se preko ventilacijskih kanala. Ventilacija kupaonica i WC-a izvest će se na centralnu sabirnu ventilacijsku cijev, a na izvode u pojedinim prostorijama postaviti će se ventilatori. Ventilacija kuhinja (nape) izvesti će se za svaku kuhinju u posebnu ventilacijsku cijev.

Stubište će se ventilirati preko krovne otklopne kupole.

Podrumske etaže namjenjene za parkiranje vozila projektirane su kao jedinstven prostor, bez pojedinačnih zatvorenih garaža.

Podrumske etaže ventilirat će se prisilnom odsisnom ventilacijom. Dovod zraka je omogućen kroz ulaznu rampu, a odvod zraka je predviđen preko odsisnih rešetki.

Onečišćeni  zrak odvodi se kanalima od pocinčanog lima. Radom ventilatora upravlja sustav za detekciju ugljičnog monoksida koji se sastoji od centralne jedinice, detektora i semafora za obavještavanje. Time je osigurano da koncentracija ugljičnog monoksida ne prijeđe dozvoljene vrijednosti.

Vodovod i kanalizacija
Priprema potrošne tople vode za potrebe stanova je centralna preko zajedničke podstanice i individualnih toplinskih podstanica.

Umivaonici i WC školjke su od sanitarne keramike I. klase. Tuš kade su opremljene tuš-kabinama, sve mješalice su jednoručne, vodokotlići podžbukni u zidnoj oblozi, a daske za WC školjke su od visokokvalitetne plastike.

U svim kupaonicama predviđen je priključak za perilicu rublja, a u kuhinjama priključak za perilicu suđa i sudoper.

Mjerenje potrošnje hladne vode predviđeno je za svaki stan posebno preko sekundarnog vodomjera smještenog u ormariću na stubištu.

Sprinkler instalacija
U garaži građevine u oba nivoa predviđena je protupožarna zaštita sprinkler instalacijom. Zbog opasnosti od smrzavanja odabrana je suha sprinkler instalacija. Sprinkler stanica je smještena u podrumu objekta.

U Zagrebu, na lokaciji omeđenim Lovinčićevom ulicom, parkom uz Ivekovićevu ulicu i Ulicom Branka Perice, na k.č. 4090/1 k.o. Peščenica, predviđena je izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa i trafostanice. Kompleks se sastoji od 5 građevina (blokova) s 12 samostojećih nadzemnih volumena katnosti P+8 (A, B1, B2, B3, C1, C2, D1 i E1) i P+7 (D2, D3, E2 i E3), trafostanice s agregatom visine P, te podzemnih garaža katnosti 3PO (B, C, D i E) i 2PO (A). Za izgradnju cijelog kompleksa je izdana lokacijska dozvola u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uređenje, Središnji odsjek, broj: 147/2019, klasa: UP/I-350-05/19-01/341, ur. broj: 251-13-21-1/014-19-8, od 06.09.2019. Lokacijska dozvola izdana je na temelju idejnog projekta kojeg je izradio Studio Forma Urbis d.o.o. iz Zagreba.

Predmet ovog elaborata je 2. etapa, 1.i 2. faza izgradnje, odnosno podzemni i nadzemni dio građevine B2. Podzemna garaža neće se koristiti samostalno, nego zajedno s nadzemnim dijelom građevine B2. Tehnički pregledi i uporabne dozvole mogu se obavljati na etape, posebno za podzemni i nadzemni dio građevine.

Smještaj građevine na građevinskoj čestici
Izgradnja građevine B2 predviđena je na postojećoj parceli k.č. 4090/1 k.o. Peščenica, Zagreb. Parcela je nepravilnog oblika, površine 31.332 m2. Na dijelu parcele na kojem će se graditi građevina B2 nema postojeće izgradnje.

Cijeli stambeno-poslovni kompleks kojeg je građevina B2 dio, omeđuju ulice:
- Ivekovićeva ulica sa sjeverne i zapadne strane,
- Lovinčićeva ulica s južne strane,
- Ulica Branka Perice s istočne strane.

Predmetna građevina B2 će se priključiti na prometnu mrežu naselja iz Lovinčićeve ulice, preko internih prometnica.

Podzemna dio građevine B2 je dvoetažna garaža s kolnim pristupom preko ravne kolne rampe nagiba cca 12-13%. Pješački pristup u garažu će biti ostvaren kroz nadzemni dio građevine, preko stubišta i dizala. U garaži će se nalaziti parkirališno garažna mjesta za potrebe stanova i poslovnih prostora te servisne prostorije (toplinska podstanica, hidrostanica, sprinkler stanica). U podzemnom dijelu građevine predviđeno je ukupno 138 parkirališno garažnih mjesta (71 PGM u etaži -2 i 67 PGM u etaži -1). Nadzemni dio građevine B2 sadrži prizemlje i 8 katova. U prizemlju se nalazi se 10 poslovnih prostora, ulazni prostor za stanove s dizalima i stubištem, stubišta koja vode iz podruma i rampa za prilaz podrumu. Predviđeno je da se poslovni prostori završe do stupnja „grube gradnje“, tj. bez završne obrade ploha podova, zidova i stropova, nenosivih pregradnih zidova i razvoda instalacija. Namjena poslovnih prostora je uredska. Katovi su u cijelosti stambene namjene. Za vertikalno komuniciranje su predviđeni jedno stubište i tri dizala. U sredini svih katova nalaze se spremišta koja će se dodijeliti pojedinim stanovima.

Stanovi su slijedeće strukture:
SOBNOST UKUPNO
jednosobni  24
dvosobni  80
trosobni  48
četverosobni  8
UKUPNO  160

Građevinska bruto površina - m2:

PODRUM -2 2631,5
PODRUM -1 2631,5
PRIZEMLJE 1356
1. KAT 1464
2. KAT 1464
3. KAT 1464
4. KAT 1464
5. KAT 1464
6. KAT 1464
7. KAT 1464
8. KAT 1464
SVEUKUPNO 18331

Iskaz neto površina nadzemnog dijela:

Prodajna neto površina stanova 10240
Prodajna neto poslovnih prostora 1141
Neto površina zajedničkih prostora 1168
Ukupna neto površina 12549
Ukupna neto površina poda 10944

Dokumentacija:

Napomena:

  • Rok useljenja: 30.06.2022.