prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

Industrijsko - poslovna zona BOSILJEVO

Planirana industrijska i poslovna zona smještena je na području općine Bosiljevo sjeverno od trase autoceste A1 (Zagreb – Rijeka), uz čvor «Bosiljevo 1», te zbog toga ima izuzetan prometni položaj.
Osim neposredne veze na autocestu preko čvora «Bosiljevo 1», u blizini je lociran i interegionalni čvor «Bosiljevo 2» u kojem se račvaju autoceste prema Zagrebu (A1), Rijeci (A6), Zadru i Splitu.

 - udaljenost od Bosiljeva do Zagreba je 70 km
 - udaljenost do zračne luke Zagreb 75 km
 - udaljenost od Bosiljeva do Rijeke iznosi 70 km
 - udaljenost do zračne luke na otoku Krku 100 km
 - udaljenost do Zadra je 190 km
 - udaljenost do zračne luke Zadar 210 km
 - udaljenost do Splita je 315 km
 - udaljenost do zračne luke Split 330 km.
Luke:
 • Rijeka, obala duljine 340 m, operativni gaz 10,50 m, dvije obalne dizalice, svaka 50 tona kapaciteta.
 • Zadar, putnička obala dužine 120 m, operativni gaz 7 m, nema dizalica.
 • Split, zapadna luka, operativna obala 230 m, gaz 8,30 m, mobilna dizalica kapaciteta 60 tona za iskrcaj kontejnera.
 • Ploče, teretna luka operativne obale 140 m, gaz 8 m, iskrcaj plovnom dizalicom ili mobilnom kapaciteta 60 tona.

Nadalje, uz zapadnu granicu Zone pruža se županijska cesta Ž-3174 kojom je čvor «Bosiljevo 1» i sama Zona povezana s državnim cestama D-3 i D-204, te graničnim prijelazom Pribanjci (Slovenija), odnosno Europskom Unijom. Također, na udaljenosti od cca 50 km nalazi se međunarodni cestovni prijelaz s Bosnom i Hercegovinom – Maljevac.
Zona je dakle u prometnom smislu smještena u težištu najvažnijih državnih cestovnih pravaca. Lokacija Zone uz spomenuta čvorišta «Bosiljevo 1» i «Bosiljevo 2» omogućuje joj da iskoristi sve prednosti koje proizlaze iz ovakvog povoljnog prometnog položaja. Trase, stanje izgrađenosti, te međusobna povezanost prethodnih prometnica određuju da je područje Zone izuzetno povoljno prometno određeno, što upućuje na značajni gospodarski potencijal. Postojeće prometnice omogućavaju etapnu realizaciju planirane mreže prometnica unutar Zone. Općinsko središte Bosiljevo nalazi se cca 1,5 km od početka ulaza u Zonu.

PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

Zona obuhvaća površinu od 417 700 m2. Od toga su komercijalne površine 345 000 m2, a ostalo su prometnice s infrastrukturom. Zbog velikog područja oko Zone koji nije nastanjen ni iskorišten, Zona se može proširiti prema sjeveru i istoku te tako povećati površinu za nekoliko puta.

Prva etapa sastoji se od 41 gradilišne parcele čije površine variraju od 4100 m2 (najmanja veličina parcele) do 18660 m2 (najveća površina parcele). U slučaju potrebe, postoji mogućnost grupiranja više parcela u jednu. Sa svih parcela je uklonjeno raslinje i izravnan je postojeći teren. Uz gradilišne parcele nalazi se i 7 parcela za transformatorska postrojenja za električnu energiju svaka kapaciteta po 1000kW. Prema UPU koeficijent izgrađenosti svake parcele iznosi 0,50, dozvoljena visina građevina do vijenca krova iznosi 12 m, te je dozvoljena mogućnost izgradnje podruma.

Na svakoj parceli obvezatno je 20% zelene površine, te 30% vanjskih parkirališta i internih prometnica. Ulazno izlazne rampe za podrume ne računaju se u koeficijent izgrađenosti same parcele. Budući investitori su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa, jer se tvrtka Gradko d.o.o. obvezala izvesti svu potrebnu infrastrukturu (prilazne prometnice s pješačkim stazama, vodovod, fekalnu kanalizaciju, javnu rasvjetu na prometnicama, kao i DTK instalacije). Zavisno o budućoj djelatnosti koja će se obavljati na samoj parceli, potencijalni investitor dužan je direktno sam ugovoriti potrebnu električnu snagu sa Elektrom Karlovac.

Plan prostornog uređenja

Plan prostornog uređenja

Download PDF

NAMJENA

Prema UPU industrijsko-poslovna namjena:
 • industrija i zanatstvo
 • trgovina, skladišta i servisi
 • uredi, agencije, banke i HPT
 • ugostiteljstvo i hoteli

KOMUNALNA OPREMLJENOST

 • vodovod
 • kanalizacija
 • DTK (distributivno telekomunikacijska kanalizacija)
 • električna energija
 • javna rasvjeta

POGODNOSTI

Općina Bosiljevo je područje od posebne državne skrbi III kategorije, što znači da poduzetnik ima pravo na porezne povlastice (čl. 24 Zakona o područjima od posebne državne skrbi, NN br. 86/08).

Info:

INVESTITOR:
PARON d.o.o. ZAGREB

IZVOĐAČ:
PARON d.o.o. ZAGREB

PROJEKTANT:
MATIM d.o.o. KARLOVAC

KONTAKT: