HRVATSKI

INFO:

INVESTITOR:
PARON d.o.o. ZAGREB

IZVOĐAČ:
PARON d.o.o. ZAGREB

PROJEKTANT:
MATIM d.o.o. KARLOVAC

 

KONTAKT:

Planirana industrijska i poslovna zona smještena je na području općine Bosiljevo sjeverno od trase autoceste A1 (Zagreb – Rijeka), uz čvor «Bosiljevo 1», te zbog toga ima izuzetan prometni položaj.

Lokacija

Osim neposredne veze na autocestu preko čvora «Bosiljevo 1», u blizini je lociran i interegionalni čvor «Bosiljevo 2» u kojem se račvaju autoceste prema Zagrebu (A1), Rijeci (A6), Zadru i Splitu.

 – udaljenost od Bosiljeva do Zagreba je 70 km
 – udaljenost do zračne luke Zagreb 75 km
 – udaljenost od Bosiljeva do Rijeke iznosi 70 km
 – udaljenost do zračne luke na otoku Krku 100 km
 – udaljenost do Zadra je 190 km
 – udaljenost do zračne luke Zadar 210 km
 – udaljenost do Splita je 315 km
 – udaljenost do zračne luke Split 330 km.

Luke:

 • Rijeka, obala duljine 340 m, operativni gaz 10,50 m, dvije obalne dizalice, svaka 50 tona kapaciteta.
 • Zadar, putnička obala dužine 120 m, operativni gaz 7 m, nema dizalica.
 • Split, zapadna luka, operativna obala 230 m, gaz 8,30 m, mobilna dizalica kapaciteta 60 tona za iskrcaj kontejnera.
 • Ploče, teretna luka operativne obale 140 m, gaz 8 m, iskrcaj plovnom dizalicom ili mobilnom kapaciteta 60 tona.

 

Nadalje, uz zapadnu granicu Zone pruža se županijska cesta Ž-3174 kojom je čvor «Bosiljevo 1» i sama Zona povezana s državnim cestama D-3 i D-204, te graničnim prijelazom Pribanjci (Slovenija), odnosno Europskom Unijom. Također, na udaljenosti od cca 50 km nalazi se međunarodni cestovni prijelaz s Bosnom i Hercegovinom – Maljevac.
Zona je dakle u prometnom smislu smještena u težištu najvažnijih državnih cestovnih pravaca. Lokacija Zone uz spomenuta čvorišta «Bosiljevo 1» i «Bosiljevo 2» omogućuje joj da iskoristi sve prednosti koje proizlaze iz ovakvog povoljnog prometnog položaja. Trase, stanje izgrađenosti, te međusobna povezanost prethodnih prometnica određuju da je područje Zone izuzetno povoljno prometno određeno, što upućuje na značajni gospodarski potencijal. Postojeće prometnice omogućavaju etapnu realizaciju planirane mreže prometnica unutar Zone. Općinsko središte Bosiljevo nalazi se cca 1,5 km od početka ulaza u Zonu.

PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

Zona obuhvaća površinu od 417 700 m2. Od toga su komercijalne površine 345 000 m2, a ostalo su prometnice s infrastrukturom. Zbog velikog područja oko Zone koji nije nastanjen ni iskorišten, Zona se može proširiti prema sjeveru i istoku te tako povećati površinu za nekoliko puta.

Prva etapa sastoji se od 41 gradilišne parcele čije površine variraju od 4100 m2 (najmanja veličina parcele) do 18660 m2 (najveća površina parcele). U slučaju potrebe, postoji mogućnost grupiranja više parcela u jednu. Sa svih parcela je uklonjeno raslinje i izravnan je postojeći teren. Uz gradilišne parcele nalazi se i 7 parcela za transformatorska postrojenja za električnu energiju svaka kapaciteta po 1000kW. Prema UPU koeficijent izgrađenosti svake parcele iznosi 0,50, dozvoljena visina građevina do vijenca krova iznosi 12 m, te je dozvoljena mogućnost izgradnje podruma.

Na svakoj parceli obvezatno je 20% zelene površine, te 30% vanjskih parkirališta i internih prometnica. Ulazno izlazne rampe za podrume ne računaju se u koeficijent izgrađenosti same parcele. Budući investitori su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa, jer se tvrtka Gradko d.o.o. obvezala izvesti svu potrebnu infrastrukturu (prilazne prometnice s pješačkim stazama, vodovod, fekalnu kanalizaciju, javnu rasvjetu na prometnicama, kao i DTK instalacije). Zavisno o budućoj djelatnosti koja će se obavljati na samoj parceli, potencijalni investitor dužan je direktno sam ugovoriti potrebnu električnu snagu sa Elektrom Karlovac.

 
 
Plan prostornog uređenja

Plan prostornog uređenja

NAMJENA

Prema UPU industrijsko-poslovna namjena:

 • industrija i zanatstvo
 • trgovina, skladišta i servisi
 • uredi, agencije, banke i HPT
 • ugostiteljstvo i hoteli

 

KOMUNALNA OPREMLJENOST

 • vodovod
 • kanalizacija
 • DTK (distributivno telekomunikacijska kanalizacija)
 • električna energija
 • javna rasvjeta

 

POGODNOSTI

Općina Bosiljevo je područje od posebne državne skrbi III kategorije, što znači da poduzetnik ima pravo na porezne povlastice (čl. 24 Zakona o područjima od posebne državne skrbi, NN br. 86/08). 

Trenutno stanje:

Obavijest

Trenutno nema dostupnih obavijesti.

Mijenjati se mogu samo keramičke pločice s napomenom da su vaše istih dimenzija kao i naše, u protivnom imamo pravo zaračunati dodatak za postavu ili odbiti postavljanje pločica.

Kupac je dužan, preinake vezane uz keramičke pločice, na vrijeme dogovoriti s voditeljem gradilišta, u protivnom izmjena keramike više nije moguća.

Prodavatelj isključivo prodaje nekretninu prema projektu nekretnine, a predmet kupoprodaje ne mogu biti nikakvi dodatni radovi ili izmjena opreme ili izmjene tlocrta nekretnine izvan standarda Prodavatelja.

Svaka promjena u stanu neovlašteno izvršena od strane Kupca će za posljedicu imati obvezu vraćanja u prvobitno stanje o trošku Kupca, uz naknadu tom promjenom sve prouzročene štete.

Poštovani Kupci,

Od dana 28.04.2022. godine na snazi su nova pravila za izmjene/preinake u stanovima.

Mijenjati se mogu keramičke pločice s napomenom da su vaše istih dimenzija kao i naše, u protivnom imamo pravo zaračunati dodatak za postavu ili odbiti postavljanje pločica.

Kupac je dužan, preinake vezane uz keramičke pločice, na vrijeme dogovoriti s voditeljem gradilišta, u protivnom u slučaju kasne reakcije izmjena keramike više nije moguća.

Prodavatelj isključivo prodaje nekretninu prema projektu nekretnine, a predmet kupoprodaje ne mogu biti nikakvi dodatni radovi ili izmjena opreme ili izmjene tlocrta nekretnine izvan standarda Prodavatelja.

Svaka promjena u stanu neovlašteno izvršena od strane Kupca će za posljedicu imati obvezu vraćanja u prvobitno stanje o trošku Kupca, uz naknadu tom promjenom sve prouzročene štete.

GIP PIONIR d.o.o.

Kontakt osobe:

Ime i PrezimeMobitelOrganizacijska jedinica
AdresaGrad
Ivana Kondres091 6448 776Centar GajniceArgentinska 4Zagreb
Davorka Sudar091 4888 362Centar ZaprešićTrg žrtava fašizma 8Zaprešić
Tomica Gašparac091 6072 858Centar Velika GoricaTrg kralja Petra Krešimira IV br.1Velika Gorica
Anna Maria Brleković091 4800 283Centar HotoUl. dr. Franje Tuđmana 4Strmec Samoborski
Mirela Ćustić091 4800 273Centar Britanski trgIlica 81Zagreb
Irena Mirić091 6072 629Centar KarlovacDr. Vladka Mačeka 1Karlovac
Edita Jasprica091 4800 280Centar VMDStrojarska 16Zagreb
Jela Gašpar091 6072 643Centar SesveteTrg D. Domjanića 8Sesvete
Nikolina Mlinarić091 4800 197Centar JurišićevaJurišićeva 4Zagreb
Dino Bandalo091 4800 185Centar SredišćeUlica Ivana Šibla 15Zagreb
Petra Stipaničev091 4800 147Centar SavskaSavska cesta 58Zagreb
Sanja Šujster091 6072 654Centar ŠpanskoTrg Ivana Kukuljevića 5Zagreb
Ivana Lozančić091 4801 827Centar MaksimirMaksimirska 105Zagreb
Filip Krajinović091 4800 150Centar DubravaAvenija Dubrava 47Zagreb
Karmela Babić091 4800 187Centar SisakStjepana i Antuna Radića 34Sisak
Ivana Peraić091 6072 648Centar VaršavskaVaršavska ulica 9Zagreb
Biljana Medić091 4801 012Centar RačkiUlica Franje Račkoga 9Zagreb
Dejan Novosel091 4801 295Centar IlicaIlica 304Zagreb
Sanja Šujster091 6072 654Centar VrbaniHorvaćanska cesta 75Zagreb
Tajana Brezovečki Fistrić091 4801 117Centar Novi ZagrebResselova b.b.Zagreb
Domagoj Zeleničić091 6393 427Centar Dugo SeloUlica Josipa Zorića 28Dugo Selo