prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

Pravila privatnosti

Datum stupanja na snagu 25.05.2018.

Pravila privatnosti daju obavijest o tome koje podatke skupljamo kad nas kontaktirate ili kad s nama sklapate ugovor o kupoprodaji nekretnina, budući pri tome djelujemo kao voditelj obrade podatka te je naša pravna obveza prema Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 679/2016 pružiti Vam informacije o nama, o svrsi i načinu korištenja podataka i prava koja imate kao ispitanik.

Tko smo mi?

Mi smo društvo GIP PIONIR d.o.o. za građenje, inženjering, projektiranje, sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebačka 145, OIB: 38262788673 (u nastavku: GIP PIONIR) te djelujemo kao voditelj obrade .

Vrste osobnih podataka koji će biti obrađivani

GIP PIONIR prikuplja i obrađuje osobne podatke o vama (npr. informacije koje vas mogu izravno ili neizravno prepoznati), posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona , adresa stanovanja, OIB, broj bankovnog računa (“Osobni podaci“), a ovisno o konkretnim slučajevima i to:
  • nas kontaktirate bilo kojim putem
  • s nama sklapate ugovor
  • obrađujemo Vašu molbu ili prijavu za posao
GIP PIONIR neće prikupljati Osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno i neće zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u određenim aktivnostima. Ukoliko stupite s nama u kontakt putem telefona i ne želite nam dati podatke, i dalje ćemo Vam dati izravne odgovore na Vaš upit, dok za sve ostale vrste uspostave kontakta bez da nam date Osobne podatke nećete moći dobiti informacije o Vašem upitu, prijaviti se na posao ili sklopiti ugovor.
Pružanje svih potrebnih podataka za sklapanje ugovora je zakonska obveza i bez istih ugovor se ne može sklopiti.
Voditelj obrade neće izraditi profile od prikupljenih informacija odnosno nema automatiziranog donošenja odluka.

Otvorene molbe za posao

GIP PIONIR prikuplja otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas. Osobnim podacima iz otvorenih molbi za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe te se podaci čuvaju 2 godine od dana zaprimanja otvorene molbe.

Svrhe, pravni temelj obrade i moguće posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete Vaše Osobne podatke ograničit ćemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti. Korištenje vaših Osobnih podataka uključuje:

A. Poduzimanje koraka po Vašem zahtjevu npr. odgovor na Vaša pitanja i komentare, zaprimanje/slanje ponuda, obrada otvorenih molbi
B. Sklapanje ugovora
C. Dostava informacija o kupcu nekretnine i o kupljenoj nekretnini, koji je prethodno sklopio ugovor o kupoprodaji nekretnine i istu preuzeo društvu koje je preuzelo poslove upravljanja, održavanja i servisiranja zgrade, te komunalnih poduzeća ovlaštenim za distribuciju vode, električne energije i toplinske energije, te ostalim komunalnim društvima i tijelima, odnosno pružateljima (npr. Zagrebački holding, HEP, Gradska plinara itd.).
D. Postupak istraživanja sumnji na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja ili bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim;

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhu A je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti GIP PIONIR da odgovori na vaše zahtjeve, dok su podaci za sklapanje ugovora neophodni za sklapanje istog. Obrada pod C može predstavljati ili ugovornu obvezu ili se obrada vrši na osnovu legitimnog interesa voditelja obrade, dok se obrada pod D može vršiti na osnovu pravne obveze ili na osnovu legitimnog interesa, ovisno o konkretnoj situaciji.
Legitiman interes obrade podataka pod C utemeljen je na interesu voditelja obrade da nakon što izvrši primopredaju nekretnine o novom vlasniku i korisniku nekretnine obavijesti društvo koje vrši upravljanje, održavanje i servisiranje zgrade, kao i komunalna poduzeća ovlaštena za distribuciju vode, električne energije i toplinske energije, te ostala komunalnim društva i tijela, odnosno pružatelje, kako bi se omogućio neometan nastavak pruženja tih usluga te da voditelj obrade kao prethodni vlasnik i posjednik svoja prava i obveze u vezi tih usluga prenese na novog vlasnika i posjednika.

Tko može pristupiti vašim podacima?

Nikad nećemo prosljeđivati, prodavati ili mijenjati vaše podatke u marketinške svrhe trećim stranama izvan GIP PIONIR-a. Podaci koji se prosljeđuju trećim stranama koriste se samo za pružanje naših usluga. Nikad nećemo prosljeđivati, prodavati ili mijenjati vaše podatke u marketinške svrhe trećim stranama.

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni u sljedećim slučajevima:
  • subjektima koji održavaju naše informatičke sustave,
  • službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri ( da zaštite i brane prava ili imovinu GIP PIONIR ili, da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti GIP PIONIRA, njegovih zaposlenika ili javnosti)
  • pravnim savjetnicima GIP PIONIRA u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi pravnih postupaka ili sklapanja ugovora,
  • poslovnim partnerima ukoliko je nužno za sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, koje želite kupiti

Gdje pohranjujemo vaše podatke?

Podaci koje prikupimo pohranjujemo unutar Europskog gospodarskog područja (EGP), ali se također mogu prenijeti i obrađivati u zemlji izvan EGP-a, posebno SAD-e. Svaki takav prijenos osobnih podataka provest će se u skladu s primjenjivim zakonima. Za prijenose izvan EGP-a koristimo Standardne ugovorne klauzule, odluke o primjerenosti, odgovarajuće zaštitne mjere dok je svaki prijenos u SAD-e pokriven sporazumom Privacy Shield između Europske Unije i SAD-a, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

Koja su vaša prava?

Imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničavanje obrade, uložiti prigovor na obradu, te pravo zaprimiti osobne podatke i zatražiti prijenos svojih podataka drugom voditelju obrade.
Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku povuči privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
U slučaju ako ispitanik smatra da se podaci obrađuju u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa pravilima o zaštiti osobnih podataka, može podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) i/ili obratiti se GIP PIONIR-u.

Kako možete ostvariti svoja prava?

Zaštitu podataka shvaćamo vrlo ozbiljno i zato nas možete kontaktirati putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefona: +385 1 3886-976 i na isti taj način povući privolu za obradu podataka, kad je to pravna osnova obrade.

Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

GIP PIONIR pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.