prodaja:
01/3887 009

tajništvo:
01/3887 010, 01/3886 976

GIP Pionir

Akcijske cijene

NOVA AKCIJA, SVE U POLA CIJENE!!

 

AKCIJA SE ODNOSI NA: AKCIJSKA CIJENA:
   
- SPREMIŠTA SREDNJACI, SREDNJACI 12 I 14; 260 EUR/M2
- SPREMIŠTA ŠPANSKO; VILIMA KORAJCA 15-23; 245 EUR/M2
- PARKIRNI PROSTOR U PODRUMU, ŠPANSKO, NIKOLE PAVIĆA 3.

235 EUR/M2

   
   
KUĆA BR. 12 I DVORIŠTE, SREDNJACI  
   

1. Suvlasnički dio: 1,24/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1)                

spremište oznake SPR 1 u podrumu, površine 46,15čm

11.999,00 EUR
   
KUĆA BR. 14 I DVORIŠTE, SREDNJACI  
   

2. Suvlasnički dio: 1,21/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2)

spremište oznake SPR 2 u podrumu, površine 44,78čm

11.642,80 EUR

3. Suvlasnički dio: 1,25/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3)               

spremište oznake SPR 3 u podrumu, površine 46,55čm. 

 12.103,00 EUR
   
STAMBENA ZGRADA BR. 3 I DVORIŠTE, PAVIĆEVA  
   

13. Suvlasnički dio: 40/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-13)

parkirni prostor br. 13 u podrumu, u objektu oznake D, ukupne površine 12,80 m2 označeno

u planu posebnih dijelova zgrade sa Pp13 i plavom bojom

3.008,00 EUR